Komornik sądowy zawieszony przez Ministra Sprawiedliwości

Autor: mat prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości 2020-03-08 09:00:53

 Marcin M., komornik sądowy z Chrzanowa, został odsunięty od wykonywania czynności i zawieszony przez Ministra Sprawiedliwości w pełnieniu obowiązków służbowych. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika oraz zwrócił się o objęcie sprawy nadzorem służbowym.

W prowadzonych z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości postępowaniach kontrolnych ujawniono szereg bulwersujących nieprawidłowości w pracy komornika, dlatego prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie złożył wniosek o odwołanie Marcina M. z zajmowanego stanowiska z uwagi na rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa. Kontrola w kancelarii komorniczej wykazała m.in., że komornik wydawał pieniądze na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u