UG-Uniwersytet Islandzki, porozumienie

Autor: mat prasowe UG 2020-03-08 09:11:54

Wymiana pracowników naukowych i studentów oraz współpraca w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych to główne założenia porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim. Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) zostało podpisane w ramach wizyty Prezydenta Islandii w Gdańsku, na pokładzie jednego z najnowocześniejszych statków naukowo-badawczych, r/v Oceanograf, należącego do Uniwersytetu Gdańskiego.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim odbyło się 5 marca 2020 roku na pokładzie statku r/v Oceanograf, należącego do Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego memorandum podpisała prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia UG, a Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku reprezentował Rektor, Dr Jón Atli Benediktsson. Porozumienie zakłada wymianę pracowników naukowych i studentów oraz współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u