Konkurs MON „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.”

Autor: Mazowiecki UW 2020-03-09 08:34:28

26 lutego br. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił szczegóły programu tegorocznych obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz ogłosił konkurs patriotyczno-edukacyjno-kulturalny pn. "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.". Jego celem jest m.in. upamiętnienie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Minister Błaszczak poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że obchody rozpoczną się 14 sierpnia na Cmentarzu Powązkowskim. 15 sierpnia zostanie odprawiona msza święta w Ossowie. Tego samego dnia, w południe zaplanowano uroczysty apel przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. O godz. 14 na Wisłostradzie odbędzie się wojskowa defilada. Następnie na błoniach Stadionu Narodowego odbędzie się wojskowy piknik. Minister zapowiedział, że podobne wydarzenia odbędą się również w 99. innych miejscach w całej Polsce. 16 sierpnia w Ossowie odbędzie się rekonstrukcja bitwy.

Bitwa Warszawska gwarantowała wolność Polsce odrodzonej, ale była także gwarancją wolności dla całej Europy. Pamięć o naszych przodkach, którzy skutecznie stawili czoła nawale bolszewickiej jest naszym obowiązkiem, ale także jest powodem do dumy, naszej dumy wobec przodków, którzy tak wspaniałą wiktorię odnieśli 100 lat temu - mówił Szef MON.

Konkursu pn. „Wdzięczni Bohaterom 1920 r." adresowany jest m. in.: do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. Projekty mają dotyczyć m.in.: upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Formuła jest bardzo szeroka, a więc zapraszam wszystkich zainteresowanych. Zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tym konkursie – zachęcał do udziału Mariusz Błaszczak.

W ramach konkursu przewidziane są działania m.in.: realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym oraz upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” resort Obrony Narodowej przeznaczył kwotę do 2 mln zł. Jednym z warunków składania oferty jest wkład finansowy podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10 proc. planowanej kwoty dotacji. Zadania konkursowe muszą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 kwietnia 2020 r. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u