XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2020-03-10 09:01:28

6 marca 2020r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się XXV – jubileuszowa edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Celem Olimpiady jak co roku była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponad podstawowych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 

Program Olimpiady składał się z dwóch etapów:

I etap – pisemny, test teoretyczny składający się z 50 pytań, rozwiązywany indywidualnie przez wszystkich uczestników Olimpiady.

II etap – ustny, praktyczno– teoretyczny w oparciu o poszerzoną tematykę.

Zadania do II etapu zostały przygotowane i przeprowadzone przez członków Komisji reprezentujących następujące jednostki: KWP w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

W olimpiadzie udział wzięły zespoły reprezentujące 18 szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego - zwycięzcy szczebla powiatowego. W wyniku przeprowadzonych testów pisemnych /indywidualnych/ do finału weszło 5 drużyn dwuosobowych.

II etap teoretyczno-praktyczny pozwolił na wyłonienie zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Drużyny ścisłego finału oraz ich opiekunowie, otrzymali nagrody w postaci pucharów za miejsce I-III oraz sprzęt turystyczny, miejsca I-V.  .

Nagrody wręczył Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski -  Aleksander Socha.

Wyniki XXV Wojewódzkiej Olimpiady przedstawiają się następująco:

I miejsce:

Zespół Szkół nr 1 w Piszu

w składzie:

Katarzyna Cieloszczyk

Maciej Samul

 

II miejsce:

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

w składzie:

 Szymon Krysiak

Olaf Maszczyk

 

III miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E.Orzeszkowej w Bartoszycach

w składzie:

Weronika Stapel

Katarzyna Kołdysz

 

IV miejsce:

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

w składzie:

Michał Wojciechowski

Jakub Krawczyk

 

V miejsce:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

w składzie:

Urszula Jurgielewicz

Michał Olszewski

© 2018 Super-Polska.pl stat4u