Szpital Wojewódzki w Łomży - jednoimiennym szpitalem zakaźnym w Podlaskiem

Autor: Podlaski UW 2020-03-15 09:38:22

W związku z tym, że coraz więcej osób może potrzebować pomocy medycznej, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, by 19 placówek medycznych w całej Polsce przekształcić w szpitale zakaźne. W Podlaskiem będzie to Szpital Wojewódzki w Łomży. - Decyzja była poprzedzona bardzo rozległą analizą zasobów naszych szpitali oraz analizą ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego – informuje Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ.

Jednoimienne szpitale zakaźne będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za pozostawanie w gotowości takich placówek.

Przekształcenie szpitala usprawni przede wszystkim proces diagnozowania, hospitalizowania i leczenia osób zakażonych. Cały proces odbywa się zgodnie ze ściśle określonymi procedurami sanitarno-medycznymi - począwszy od zgłoszenia do sanepidu, poprzez transport do szpitala, aż po hospitalizację po to, aby możliwie jak najbardziej zabezpieczyć otoczenie i samego pacjenta. 

Jak powinien wyglądać taki szpital po przekształceniu? - Będą się w nich znajdowały sale operacyjne i zabiegowe, a także sale porodowe dla kobiet ciężarnych zarażonych koronawirusem. W każdym szpitalu ma być co najmniej 10% łóżek respiratorowych, łóżek, gdzie możemy pacjentom najcięższym pomóc, wspomagając ich oddech – wyjaśnia prof. Łukasz Szumowski.

POTENCJAŁ SZPITALA W ŁOMŻY

Szpital w Łomży to jedyny w województwie podlaskim szpital III stopnia w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniający kompleksową opiekę pacjentom z woj. podlaskiego oraz województwa mazowieckiego. Świadczenia w szpitalu udzielane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, szerokie grono lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. Łącznie w szpitalu pracuje 494 lekarzy różnych specjalności oraz 695 pielęgniarek i położnych.

Podmiot zapewnia kompleksową opiekę w ramach leczenia szpitalnego, zarówno jeżeli chodzi o leczenie zachowawcze, leczenie zabiegowe, diagnostykę obrazową, ale przede wszystkim udziela świadczeń ratujących życie, zarówno w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, jak i zakresów specjalistycznych – przekonuje  Podlaski Oddział NFZ. W związku z liczbą realizowanych zakresów dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem specjalistycznym.

Opiekę w Szpitalu Wojewódzkim znajdą również pacjenci dializowani w ramach hemodializoterapii z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru (20 stanowisk dializacyjnych) oraz pacjenci z problemami psychiatrycznymi w ramach świadczeń ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych (40 łóżek).

Do Szpitala w Łomży z obwodnicy Zambrowa jest tylko 22 km, tj. ok 20 min drogi, z obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej 44 km, tj. ok 50 min drogi, z Jeżewa Starego 49 km, tj. ok 35 min drogi, zaś z Ostrołęki (woj. mazowieckie) 37 km, tj. ok 30 min drogi.  

Uzasadnienie NFZ

- Pacjent koronawirusowy to nie tylko pacjent chory zakaźnie; ta także pacjent urazowy, pacjent z udarem mózgu kobieta w ciąży. Po ty by uniknąć modelu włoskiego, musimy zagwarantować leczenie zachowawcze oraz zabiegowe w jednym miejscu, zapewniającym jak najszerszy wachlarz świadczeń. Transportowanie pacjenta z koronawirusem ze szpitala zakaźnego bez bloku operacyjnego i OIT do kolejnego szpitala nie zapobiega bynajmniej rozprzestrzenieniu wirusa – wyjaśnia Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ.

Wyłączenie szpitala podyktowane było przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia kompleksowej opieki dla pacjenta u którego potwierdzono koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a jednocześnie jest pacjentem który potrzebuje intensywnej opieki kardiologicznej, neurologicznej czy nefrologicznej – uzasadnia NFZ. Ponieważ choroba dotyka w takim samym stopniu mężczyzn, jak i kobiety istotne jest żeby placówka zdolna była również do przyjęcia kobiety w ciąży i posiadała zaplecze neonatologiczne (III poziom referencyjny w zakresie neonatologii).

 

Zabezpieczenie pacjentów z powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża

Pacjenci z miasta Łomża, jak i powiatu łomżyńskiego nie pozostaną bez opieki. Najbliżej położone placówki – szpitale w których mogą być hospitalizowani pacjenci:

  • Szpital Powiatowy w Zambrowie – 26 km (20 min)
  • Szpital Ogólny w Kolnie – 35 km (30 min)
  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – 38 km (35 min)

Najistotniejsze miejsca zaopatrzenia pacjentów niedotkniętych chorobą COVID-19 to przede wszystkim szpitalne oddziały ratunkowe w Zambrowie, Grajewie, Białymstoku.

Pacjenci wymagający interwencji kardiologicznej świadczenia mają zabezpieczone w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, gdzie działa 24-godzinny oddział kardiologiczny, udzielający świadczeń również w ramach kardiologii interwencyjnej.

Pacjenci z urazami ortopedycznymi, jak również kobiety w ciąży zaopatrzeni zostaną przez najbliżej położone oddziały urazowe oraz oddziały ginekologiczne i neonatologiczne w  Szpitalu Powiatowym w Zambrowie i Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

W obu wymienionych szpitalach działają również oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, a także oddziały chirurgiczne, oddziały pediatryczne oraz oddziały chorób wewnętrznych.  Oba te podmioty udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Dla pacjentów dializowanych opieka zabezpieczona jest w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Białymstoku (38 stanowisk do dializ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym) oraz w Grajewie (9 stanowisk dializacyjnych w podmiocie Davita).

Pacjenci wymagający całodobowej opieki psychiatrycznej pozostają zabezpieczeni w ramach najbliżej położonych oddziałów ogólnopsychiatrycznych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie oraz Szpitalu Ogólnym w Grajewie, a także we wszystkich placówka w województwie, w tym w SPP ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy.

Na terenie miasta Łomża działa 12 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Zabezpieczone pozostają świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w placówkach innych niż Szpital Wojewódzki w Łomży) w ramach takich zakresów jak:

•          świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

•          świadczenia w zakresie alergologii

•          świadczenia w zakresie reumatologii

•          świadczenia w zakresie kardiologii

•          świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy

•          świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

•          świadczenia w zakresie diabetologii

•          świadczenia w zakresie neurologii

•          świadczenia w zakresie okulistyki

•          świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci

•          świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej

•          świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci

•          świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej

•          świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej

•          świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

 

Podsumowanie

Szpital Wojewódzki w Łomży wskazany został do zabezpieczenia pacjentów u których potwierdzono koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 z uwzględnieniem występujących lub mogących wystąpić chorób współistniejących: kardiologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, chorób płuc czy nefrologicznych. Placówka posiada niezbędny potencjał do przyjęcia kobiety w ciąży i zabezpieczenia intensywnej opieki dla noworodka. Opieką otoczeni zostaną także pacjenci z chorobami nerek czy niewydolnością oddechową. Placówka jest w stanie, dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz różnorodności zakontraktowanych zakresów zapewnić pełną opiekę każdemu pacjentowi.

Jednocześnie należy pamiętać o świadczeniach monopolistycznych na terenie województwa podlaskiego realizowanych przez USK w Białymstoku, jak: neurochirurgia, chirurgia naczyń, kardiochirurgia, transplantologia, których ciągłość udzielania musi być zachowana dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u