Apel do mieszkańców Puław i powiatu puławskiego

Autor: Lubelski UW 2020-03-15 09:59:23

. Rosnąca liczba osób podejrzanych o zakażenie oraz zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 powoduje konieczność zapewnienia w naszym województwie należytej ilości miejsc o profilu zakaźnym.

2. Mimo, że na Lubelszczyźnie znajduje się osiem szpitali, posiadających w swojej strukturze oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne, to przy obserwowanej i prognozowanej dynamice wzrostu zakażeń może to okazać się niewystarczające.
 
3. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach został wyznaczony jako szpital, który zostanie czasowo przeprofilowany na szpital zakaźny co nie wyklucza, że w przyszłości będzie to dotyczyło innych szpitali, nawet nie posiadających w chwili obecnej oddziałów dedykowanych pacjentom z chorobami zakaźnymi.
 
4. Wybór podyktowało między innymi położenie szpitala z dobrym dojazdem do Lublina oraz lokalizacja w stosunku do aktualnie stwierdzonego ogniska epidemicznego w Niedrzwicy Dużej i jego pochodnej w szpitalu w Bełżycach.
 
5. Puławski szpital posiada zabezpieczenie kluczowe dla leczenia stanów zagrożenia życia i zdrowia pacjentów z podejrzeniem koronawirusa lub zakażonych tym wirusem w zakresie kardiologii, neurologii, ortopedii. Zapewnia również możliwość przyjmowania porodów i udzielenia pomocy pacjentce ciężarnej.
 
6. Realne niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego stanowi nie pacjent izolowany w warunkach szpitalnych, ale osoba, która świadomie lub nieświadomie funkcjonuje w społeczeństwie, będąc zakażona koronawirusem.
 
7. Zabezpieczenie świadczeń szpitalnych w obecnej nadzwyczajnej sytuacji sprowadza się do udzielania świadczeń nagłych, w szczególności ratujących życie.
 
8. Każda osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia życia otrzyma świadczenia ratunkowe, a pacjent zostanie przewieziony do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub innego najbliższego szpitala mogącego udzielić skutecznej pomocy. Dla mieszkańców Puław i Powiatu Puławskiego będą to – w zależności od konkretnego zdarzenia – okoliczne szpitale w Dęblinie, Rykach, Opolu Lubelskim, Lubartowie, a także szpitale lubelskie, w szczególności 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką.
 
9. Większość szpitali naszego województwa została postawiona w stan podwyższonej gotowości, co pozwala na podejmowanie przez nie dodatkowych działań w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 
10. Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, zatem pomoc należy wzywać dzwoniąc na numer alarmowy 112.
 
11. Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna również działają na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem zmian spowodowanych sytuacją zagrożenia zakażeniem, czyli z ograniczeniem osobistego kontaktu pacjenta z personelem medycznym (teleporady). Do przychodni przy ul. Centralnej zostaną skierowani dodatkowi specjaliści.
 
Bardzo proszę o zrozumienie i empatyczne podejście do trudnej sytuacji, która dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas może w każdej chwili stać się pacjentem potrzebującym pomocy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u