Podlaskie pogotowie ratunkowe w walce z koronawirusem

Autor: Podlaski UW 2020-03-21 09:14:41

Wojewoda podlaski i marszałek województwa podlaskiego informują, że wszystkie stacje pogotowia ratunkowego w regionie są w pełni przygotowane, posiadają niezbędny sprzęt i umiejętności, aby pomóc osobom z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Ratownicy medyczni jednocześnie apelują, by prosząc o pomoc, nie zatajać żadnych informacji.

Zespoły podlaskich ratowników medycznych są wyposażone w pakiety ochrony osobistej, w których skład wchodzą: specjalny kombinezon, ochrona na buty, rękawiczki, ochrona na twarz i osłona na oczy. Dzięki temu są bezpieczni w przypadku kontaktu z osobami, które mogą być zarażone koronawirusem, ale o konieczności użycia takiego zabezpieczenia muszą być poinformowani przez osoby, które wzywają ich na pomoc.

Dlatego w rozmowie z dyspozytorem należy poinformować o stanie zdrowia, ale i o miejscach pobytu za granicą w ciągu ostatnich kilku tygodni oraz ewentualnym kontakcie z osobami zakażonymi. Zatajanie takich danych może doprowadzić do paraliżu w funkcjonowaniu systemu ratownictwa, ponieważ medycy będą wówczas zmuszeni do odbycia kwarantanny.

W województwie podlaskim w stałej dyspozycji do udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pozostaje 57 zespołów ratownictwa medycznego w trzech rejonach operacyjnych. W każdym z nich zostały uruchomione pod dwa zespoły do transportu pacjentów z podejrzeniem COVID-19 oraz po jednym do pobierania wymazów od osób objętych kwarantanną domową.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u