Działania Kancelarii Sejmu w związku z zagrożeniem koronawirusem

Autor: sejm.pl 2020-03-24 09:34:15

W związku z zagrożeniem koronawirusem Kancelaria Sejmu podjęła szereg działań profilaktycznych. Decyzje marszałek Sejmu Elżbiety Witek i szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego parlamentarzystom, pracownikom i wszystkim osom przebywającym na terenie Parlamentu. Wprowadzone rozwiązania gwarantują stabilne funkcjonowanie Sejmu i jego organów.

Ograniczona została możliwość wejścia do budynków sejmowych. Wstęp do nich mają tylko osoby, których obecność w Sejmie uzasadniona jest zapewnieniem ciągłości prac parlamentarnych oraz sprawnego funkcjonowania Kancelarii Sejmu. Wszystkim osobom wchodzącym na teren Sejmu i Senatu, w także posłom i senatorom, mierzona jest temperatura. Pracownicy Kancelarii Sejmu wypełniają oświadczenia dotyczące m.in. kontaktu z osobami podejrzanymi o zarażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz odbytych podróży zagranicznych.

Redakcje proszone są o ograniczenie liczby dziennikarzy i pracowników mediów delegowanych do pracy w Sejmie i przysyłanie na Wiejską przedstawicieli dysponujących stałymi i czasowymi kartami wstępu. Przedstawiciele środków masowego przekazu wchodzą na teren kompleksu parlamentarnego wejściem BII (główne wejście do Senatu).

Znacząca część pracowników Kancelarii Sejmu wykonuje swoje obowiązki zdalnie, spoza Sejmu. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć liczbę osób narażonych na kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi w drodze do pracy i z pracy, zapewniając jednocześnie ciągłość pracy urzędu. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o niezbędnych działaniach profilaktycznych, jakie powinni podjąć w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia.

Wszystkie wejścia i miejsca o wzmożonym ruchu w Kancelarii Sejmu wyposażone zostały w żele dezynfekujące oraz odpowiednie instrukcje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną. Dozowniki do mydła w łazienkach uzupełniane są mydłem bakteriobójczym. Zamknięte zostały wszystkie punkty gastronomiczne oraz Biblioteka Sejmowa.

Sytuację związaną z zagrożeniem na bieżąco analizuje zespół koordynujący, powołany przez Szefa Kancelarii Sejmu. Jego członkowie systematycznie kontrolują stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także współpracują z przedstawicielami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Pracy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u