POMOC DLA PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Autor: Podkarpacki UW 2020-04-04 10:02:15

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała środki ochronne dla placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 

Przekazano do powiatów – adekwatnie do ilości placówek na terenie danego powiatu, środki ochrony indywidualnej z zasobów Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Agencji Rezerw Materiałowych dla placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia i placówkom udzielającym schronienie osobom bezdomnym.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u