http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12050). Funkcję tę pełni Hotel Wyspiański w Krakowie, a prowadzi je Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Izolatorium rozpoczęło już przyjmowanie pacjentów.

"> http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12050). Funkcję tę pełni Hotel Wyspiański w Krakowie, a prowadzi je Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Izolatorium rozpoczęło już przyjmowanie pacjentów.

" />

Uruchamiamy drugie małopolskie izolatorium

Autor: Małopolski UW 2020-04-14 09:21:17

Kilka dni temu ruszyło pierwsze małopolskie izolatorium (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12050). Funkcję tę pełni Hotel Wyspiański w Krakowie, a prowadzi je Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Izolatorium rozpoczęło już przyjmowanie pacjentów.

W oparciu o polecenie Wojewody Małopolskiego drugim małopolskim izolatorium zostanie Hotel Alf przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Obiekt dysponuje 74 pokojami. To izolatorium poprowadzi Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Dziś pomiędzy Szpitalem a Hotelem została zawarta umowa w tej sprawie. Za kilka dni izolatorium będzie gotowe do przyjmowania pacjentów. Aktualnie w pierwszej kolejności pacjenci są kierowani do Hotelu Wyspiański.

Przypomnijmy. Izolatoria tworzą w poszczególnych województwach wojewodowie i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Do izolatorium mają być kierowane osoby:

  • chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, niewymagające leczenia w szpitalu,
  • u których podejrzewa się zachorowanie (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem),
  • którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać,
  • którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Koszty pobytu pacjenta w izolatorium pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u