Sytuacja w radomskich szpitalach

Autor: Mazowiecki UW 2020-04-16 09:24:21

W związku z sygnałami o braku porozumienia co do transportu pacjentów między dwoma radomskimi szpitalami Wojewoda Konstanty Radziwiłł skierował swoich przedstawicieli, aby pomóc rozwiązać tę kwestię. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławatyniec spotkali się z przedstawicielami Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (RSS) i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (MSS). Strony zadeklarowały pełną współpracę przy wypracowaniu jak najlepszego rozwiązania dla pacjentów.

Podczas spotkania ustalono, że należy jak najszybciej przewieźć 21 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przebywających w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Wszystkie strony zapewniły, że poczynią starania, aby nastąpiło to niezwłocznie. Zwrócono także uwagę na brak obsady pielęgniarek i potrzebę pozyskania personelu z tej grupy zawodowej. Wczoraj Wojewoda wydał decyzje o oddelegowaniu pielęgniarek – 5 do MSS i 5 do RSS.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł 10 kwietnia br. zwrócił się za pośrednictwem okręgowych izb pielęgniarek i lekarzy z Mazowsza z apelem do pielęgniarek i położnych o zgłaszanie swojej gotowości do podjęcia pracy w miejscach, w  których występuje szczególna potrzeba zapewnienia dodatkowej opieki medycznej.

Znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji, której nie sposób było przewidzieć. Dlatego tak ważna jest gotowość do podejmowania niezbędnych działań. W związku z epidemią w wielu placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej występują nagłe niedobory kadry lekarskiej. Niejednokrotnie, w związku z czasową niezdolnością do pracy spowodowaną chorobami, izolacją lub kwarantanną Pielęgniarek, dochodzi do krytycznych sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami. W tej sytuacji proszę Państwa o zgłaszanie swojej gotowości do podjęcia pracy w takich jednostkach do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z takiej grupy Pielęgniarek i Położnych chętnych do podjęcia się pomocy w miejscach szczególnie zagrożonych brakiem personelu pozwolę sobie korzystać w pierwszej kolejności – napisał w apelu Konstanty Radziwiłł.

Wojewoda Mazowiecki od początku epidemii koronawirusa monitoruje sytuację w radomskich szpitalach i udziela placówkom pomocy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Deklaruję gotowość do stałego wsparcia i pomocy szpitalom w Radomiu – zarówno w zakresie wsparcia kadrowego, rzeczowego, jak i wypracowania jak najlepszego rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom potwierdzonym zakażeniem Covid - 19  – podkreśla Konstanty Radziwiłł.

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców regionu podjęto decyzję o postawieniu wszystkich podmiotów leczniczych w stanie podwyższonej gotowości (decyzja z 29 lutego br.), a w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przygotowano oddziały do leczenia pacjentów z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19. Wojewoda Mazowiecki reaguje adekwatnie do sytuacji, dlatego 3 kwietnia br. zdecydował o przekształceniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny, z uwzględnieniem wskaźnika 10 proc. łóżek respiratorowych. Obecnie Radomski Szpital Specjalistyczny posiada potencjał 232 łóżek, które będą stopniowo przeznaczane  dla pacjentów z COVID-19, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Należy dodać, że szpitale jednoimienne, czyli jednostki w całości zaangażowane w walkę z koronawirusem, oprócz ryczałtu i zapłaty za każde świadczenie związane z COVID19 otrzymają dodatkowo środki za gotowość do udzielenia świadczeń (w przeliczeniu na łóżko i respirator). To pozwoli na pełne zabezpieczenie finansowe placówek w tym okresie.

Dotychczas Wojewoda Mazowiecki udzielił placówkom leczniczym z regionu radomskiego wsparcia finansowego i rzeczowego. Środki finansowe na zakup aparatury medycznej (w tym respiratorów), środków ochrony osobistej i środków ochronnych w wysokości blisko 1,3 mln zł trafiły do czterech szpitali: Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.

Ponadto 10 podmiotów leczniczych z regionu otrzymało środki ochronne pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych (m.in., kombinezony, gogle, maseczki chirurgiczne, płyny dezynfekcyjne). Były to: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Radomiu, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Kliniki Neuroradiochirurgii sp. z o.o. w Radomiu, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u