Prośba o wsparcie środowiska medycznego

Autor: Wielkopolski UW /Tomasz Stube 2020-04-17 09:03:25

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy oraz pielęgniarek i położnych do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zwrócił się do przewodniczących Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Izb Pielęgniarek i Położonych w regionie z prośbą o przekazanie zapytania członkom Izb o gotowość podjęcia się tego zadania.

O sytuacji związanej z pomocą, zarówno w wymiarze materialnym, jak i kadrowym, rozmawiał dziś wojewoda m.in. z prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Arturem de Rosier. Wojewoda, dziękując personelowi za trwanie przy pacjentach mimo trudnej sytuacji, zaapelował poprzez samorządy zawodowe o zgłaszanie się chętnych osób, aby można było je kierować do placówek, w których są braki kadrowe. Zapewnił także o pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej przy realizacji tych zadań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u