8 mln zł na walkę z ociepleniem klimatu. Projekt naukowców z ZUT-u i Norwegii

Autor: mat prasowe ZUT 2020-04-20 09:07:03

W konkursie POLNOR CCS, który skupia się wokół wychwytywania i składowania ditlenku węgla, wybrano 6 spośród 17 nadesłanych wniosków. Polsko-norweski projekt koordynowany przez ZUT otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 8 mln zł, z czego ZUT pozyska prawie 5 mln zł. Maksymalny okres realizacji projektu to 3 lata.

Na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania przez NCBR Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie znalazł się na 2. miejscu.

 

Tematyką przerobu CO2 do użytecznych produktów zajmują się liczne grupy badawcze na całym świecie. Pierwsze wstępne uzyskane przez nas wyniki pozwalają przypuszczać, że możemy osiągnąć w tej materii sukces, dzięki innowacyjności zastosowanych przez nas materiałów fotokatalitycznych – powiedziała prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, kierownik projektu.

 

Sukcesem zakończył się również poprzedni projekt, którym kierowała prof. Urszula Narkiewicz. Został on złożony w konkursie dotyczącym wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, realizowanym w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Partnerskie zespoły pracowały nad wychwytywaniem CO2 ze spalin.

Celem naszego projektu było otrzymanie i zbadanie stałych sorbentów, które umożliwiałyby skuteczne wychwytywanie ditlenku węgla z gazów spalinowych. Obecnie w praktyce stosowana jest głównie sorpcja tego gazu cieplarnianego w roztworach. Jest to proces wymagający znacznych nakładów energii i nie jest przyjazny dla środowiska. Dlatego opracowanie skutecznych sorbentów stałych może stanowić alternatywę, która służy jednocześnie ochronie środowiska, ograniczeniu szkodliwych zmian klimatycznych oraz ograniczeniu zużycia energii - zaznaczyła prof. Urszula Narkiewicz.

Efekty przerosły oczekiwania całego zespołu. Naukowcom udało się opracować tanie i skuteczne sorbenty ditlenku węgla, na poziomie najlepszych wyników osiąganych na świecie. W projekcie wzięło udział trzech uczonych z Norwegii: prof. Kaiying Wang, ekspert w dziedzinie nanomateriałów z Uniwersytetu Południowo-Wschodniej Norwegii oraz dwóch naukowców z SINTEF-u, czyli największej organizacji badawczej w Norwegii - dr Richard Blom, specjalista w zakresie reaktorów chemicznych z Departamentu Materiałów, oraz dr Andy Booth z Departamentu Morskiego, ekspert w zakresie oceny wpływu nanomateriałów na środowisko.
 

Zespół realizujący poprzedni projekt widział potrzebę kontynuacji badań z perspektywą dalszego przerobu wychwytywanego CO2. Dlatego w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2019 roku został złożony kolejny wniosek, w którym zaproponowano tego rodzaju rozwiązania.

 

To, co udało nam się zrobić w poprzednim projekcie, czyli skuteczne wychwytywanie CO2, to dopiero pierwszy krok. Przecież trzeba ten gaz zmagazynować (np. w wyeksploatowanych kopalniach czy pod dnem morskim) czy zagospodarować. Ponieważ jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami tej drugiej opcji, polegającej na przerobieniu ditlenku węgla do użytecznych produktów, zaproponowaliśmy teraz rozwiązanie polegające na fotokatalitycznej i elektrokatalitycznej redukcji ditlenku węgla. Będziemy znowu pracować z tymi samymi, sprawdzonymi partnerami z Norwegii, z którymi tak znakomicie udawała się współpraca podczas realizacji pierwszego projektu. - zapowiedziała prof. Urszula Narkiewicz.

POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania stosowane”. Jego operatorem jest NCBR.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u