Wojewoda Opolski podejmuje starania o zwiększenie siatki radarów meteorologicznych

Autor: Opolski UW 2020-04-20 09:30:03

Dane z ww. radarów, są jednym z istotnych elementów w badaniu obszarów, gleb i upraw dotkniętych suszą rolniczą. Prace te na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG). Temat suszy rolniczej, przejawiał się niemalże na każdym spotkaniu Wojewody Opolskiego z samorządowcami i rolnikami, dlatego Wojewoda podjął działania informacyjne dla gmin z woj. opolskiego.

Działania te prowadzone są już od 2019 r., gdzie 23 maja 2019 r., w tutejszym Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie z przedstawicielami IUNG w Puławach dla zainteresowanych samorządów, gdzie na zaproszenie Wojewody przyjechało 22 przedstawicieli gmin z woj. opolskiego. Wstępne zainteresowanie budową stacji meteorologicznych wyraziły następujące gminy: Byczyna, Gogolin, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Niemodlin, Olszanka, Pokój i Świerczów, które zgłosiły propozycje działek pod budowę punktów pomiarowych na swoim terenie.  Aktualnie IUNG przekazał do tutejszego Urzędu listę działek nie zakwalifikowanych (załącznik numer 13) natomiast pozostałe zostaną zlustrowane na miejscu przez pracowników Instytutu po ustaniu epidemii wirusa COVID – 19 w Polsce, o których tutejszy Urząd będzie informował zainteresowane JST.

Ponadto 11 marca 2020 r., w tutejszym Urzędzie powołano Zespół Wojewody Opolskiego ds. strat w rolnictwie wywołanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Głównym zadaniem ww. Zespołu jest analiza zagrożeń związanych z negatywnymi skutkami zjawisk pogodowych, jakie w ostatnich latach wystąpiły na terenie województwa opolskiego, w tym przede wszystkim dotkliwej dla opolskich rolników suszy rolniczej, która w 2020 r., ze względu na dotychczasowe warunki pogodowe również może wystąpić. Zespół pochyla się również nad problemami i uwagami, które przesłali przedstawiciele Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Do zespołu powołano przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych oraz rolników, w tym m.in. Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu oraz Prezes Izby Rolniczej w Opolu. Na czele zespołu stanęła Wicewojewoda Opolski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u