dr Andrzej Trybusz złożył rezygnację

Autor: Wielkopolski UW /Tomasz Stube 2020-04-26 08:53:39

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Andrzej Trybusz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na jego następcę Główny Inspektor Sanitarny minister Jarosław Pinkas mianował z początkiem maja br. dotychczasową zastępczynię WSSE – Jadwigę Kuczmę.

Licząc od powstania tej instytucji w 1956 roku, dr n. med. Andrzej Trybusz był jej czwartym dyrektorem. Po 14 latach pracy na tym stanowisku na ręce ministra złożył swoją dymisję, argumentując ją przyczynami osobistymi. Słowa podziękowania za dotychczasową pracę złożył podczas wideokonferncji minister Jarosław Pinkas. – To wielkie szczęście poznać człowieka wybitnego. Był dla nas taką osobą, która wyznaczała azymuty, która była dla nas wszystkich wielkim autorytetem. Generał Trybusz zostawił inspekcję w bardzo dobrej kondycji. Wierzę, że nadal będzie nas wspierał merytorycznie – mówił Jarosław Pinkas. Podziękowania za współpracę złożyli również pracownicy Głównej Inspekcji Sanitarnej oraz wojewódzcy inspektorzy sanitarni. 

Również wojewoda Łukasz Mikołajczyk podziękował dr. Trybuszowi za wiele lat służby na rzecz inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. – Dziękuję za wiele lat niełatwej służby, za zaangażowanie i wielki profesjonalizm w codziennej pracy – mówił wojewoda. 

- W inspekcji sanitarnej przepracowałem łącznie 18 lat. Przejście do tej instytucji było najtrudniejszą zawodową decyzją. Jednak nie żałowałem jej ani przez chwilę. Pracowałem ze wspaniałymi ludźmi, życzliwymi i niezwykłymi fachowcami i tym osobom serdecznie dziękuję – mówił Andrzej Trybusz.

dr n. med. Andrzej Trybusz

Ukończył studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. Pełnił służbę na wielu stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz sztabie dywizji i okręgu wojskowym, następnie w Szefostwie Służby Zdrowia Wojska Polskiego. W latach 1998 - 2001, będąc Szefem Służby Zdrowia Wojska Polskiego, pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W sierpniu 1998 r. został mianowany generałem brygady. W listopadzie 2001 roku powołany został na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Funkcję tę sprawował do maja 2006 r. W sierpniu 2006 roku powołany został na stanowisko dyrektora WSSE.

Gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz jest specjalistą w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia wojsk, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Posiada także 10 specjalizacji z psychiatrii. W 1989 roku obronił pracę doktorską  i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

dr n. biol. Jadwiga Kuczma-Napierała

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu; magister pielęgniarstwa, doktor nauk biologicznych. Ukończyła specjalizację z medycyny społecznej i 1o z higieny i epidemiologii. Wieloletni dydaktyk i wykładowca z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologii i systemu jakości. Od 2000 roku pełni funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wprowadziła System Jakości w Nadzorze w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego. Autorka i współautorka ponad 50 prac naukowych. Wypromowała 100 magistrów i 40 licencjatów oraz kilkuset absolwentów studiów podyplomowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u