Mazowsze: izolatoria oraz hotele dla medyka

Autor: Mazowiecki UW 2020-04-29 09:16:30

Nowe izolatorium, dla osób oczekujących na wynik testu na obecność koronawirusa lub chorych niewymagających hospitalizacji, powstało w Hotelu Belwederski w Warszawie. Dotychczas izolatoria uruchomiono w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Warszawie. Pacjenci mają zapewnioną opiekę medyczną i posiłki. Pobyt w izolatorium finansuje Narodowy Funduszu Zdrowia. Ponadto hotele z Warszawy, Płocka, Radomia, Siedlec i Ciechanowa udostępniły pokoje dla personelu medycznego.

Izolatoria znajdują się w pobliżu szpitali z oddziałami zakaźnymi, dotychczas uruchomione je dla tj. Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, w:
Domu Studenta w Siedlcach,  ul. Żytnia  17/19 

 • Hotelu Olimpijskim w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60A
 • Hotelu Otolińskim w Płocku, ul. Otolińska 29b
 • Hotelu Podkowa w Maszewie Dużym, ul. Wesoła 14
 • Warsaw River View, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43
 • Pensjonacie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30
 • Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, ul. 29 listopada 3b
 • Hotelu Iskra w Radomiu, ul. Planty 4
 • Hotelu Roco w Warszawie, ul. Mikołajska 2
 • Hotel Belwederski w Warszawie, ul. Belwederska 44c

Izolatorium dla osób kierowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie jest zorganizowane w hotelu Warsaw River View Wybrzeże Kościuszkowskie. CSK MSWiA organizuje izolatorium w budynku na terenie szpitala.

Do izolatoriów kierują lekarze z jednoimiennych szpitali zakaźnych i szpitali, w których strukturze działa oddział zakaźny sprawując jednocześnie opiekę medyczną.

Do izolatoriów będą kierowane:

 • osoby chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, nie wymagające leczenia w szpitalu,
 • osoby, u których podejrzewa się zachorowanie (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem),
 • osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać,
 • osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

W izolatoria mogą czasowo zamienić się hotele, hostele, akademiki, czy sanatoria. Aby stać się izolatorium, każdy z tych obiektów musi spełnić kilka warunków. Wskazuje je Minister Zdrowia w rozporządzeniu http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/539 1. Przepisy mówią, że każdy izolowany pacjent musi mieć zapewnione:

 • osobny pokój z łazienką
 • opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium
 • trzy posiłki dziennie.

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.

Koszty pobytu pacjenta w izolatorium pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ przekaże środki podmiotom leczniczym (szpitalom), które w sytuacji usytuowania izolatorium w obiekcie podmiotu zewnętrznego (np. hotelu) rozliczą się z tym podmiotem.

Pomoc dla personelu medycznego – Hotel dla Medyka

Hotel Courtyard by Marriott oraz Hotel Lokum przy ul. Wołoskiej w Warszawie udostępniły pokoje dla personelu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Do dyspozycji personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach będą miejsca w hotelu Janusz. Miejsca dla personelu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zapewniono w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Limanowskiego oraz w Ośrodku Bankietowo-Weselnym Małęczyn. Hotel Czardasz i Hotel Herman wygospodarowały miejsca na potrzeby personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, a Hotel Olimpijski w Ciechanowie dla personelu tamtejszego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Hotel Marriott przy ul. Al. Jerozolimskich 65/79 udostępnił miejsca dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego z siedzibą w Warszawie oraz Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Hotele udostępniły kadrze medycznej miejsca w pokojach z łazienkami.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u