Wsparcie dla świętokrzyskich rolników

Autor: Świętokrzyski UW 2020-05-01 09:01:15

O powołaniu Zespołu do spraw Rozwoju Wsi, który zajmował się będzie wspieraniem działalności rolniczej w naszym regionie, poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Do zadań zespołu należeć będzie realizacja spraw z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego. Zespół zajmie się także sprawami społeczno-zawodowymi organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u