Dzień Strażaka w województwie mazowieckim

Autor: Mazowiecki UW 2020-05-05 09:11:30

4 maja to dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. W tym dniu obchodzony jest Dzień Strażaka, który w Polsce świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Z tej okazji funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom straży pożarnej, druhnom i druhom OSP oraz pracownikom cywilnym straży pożarnej, życzenia składa Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Państwa służba jest pięknym przykładem pracy na rzecz wspólnoty, wykonywanej z oddaniem i poczuciem misji. Zaangażowanie tysięcy Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Pracowników Cywilnych PSP, Członków Ochotniczej Straży Pożarnej, podejmujących interwencje profesjonalnie i z wielkim poświęceniem, bez względu na skalę zagrożenia, to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców regionu. Dzięki niezawodności w działaniu, którego istotą jest zapobieganie ludzkim nieszczęściom i usuwanie ich skutków, straż pożarna zasłużenie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. (…) – podkreślił w liście skierowanym do mazowieckich strażaków Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

List Wojewody Mazowieckiego skierowany do mazowieckich strażaków na Dzień Strażaka

Wojewoda Mazowiecki ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa. Kilka razy do roku w MUW odbywają się, organizowane przez Wojewodę, posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zapraszany jest Mazowiecki Wojewódzki Komendant PSP. Na spotkaniach tych omawiane są przygotowania służb np. do sezonu letniego i zimowego oraz wydawane rekomendacje Wojewody mające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza. Natomiast jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zgodnie z danymi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, do 31 grudnia 2019 r. służbę stałą pełniło 3 369 mazowieckich strażaków, zaś w służbie przygotowawczej pozostawało 305 funkcjonariuszy, co daje łączną liczbę 3 674 strażaków.

W 2019 roku mazowieccy strażacy interweniowali blisko 69,5 tys. razy. Najwięcej interwencji zanotowano w Warszawie (17 510), w powiatach: piaseczyńskim (3 086), wołomińskim (3 082), radomskim (2 392), w Radomiu (2 186) oraz w powiecie pruszkowskim (2 026). Ich interwencje dotyczyły najczęściej pożarów: traw (8 960), obiektów mieszkalnych (4 167) oraz lasów (2 596), a także interwencji wobec zagrożeń miejscowych, tj. transport drogowy (10 401), silne wiatry (6 280) oraz opady deszczu (1 124).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u