Wojewoda w sprawie sytuacji w Nowinach

Autor: Świętokrzyski UW 2020-05-18 08:34:36

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastianem Nowaczkiewiczem oraz delegacją mieszkańców.

Tematyka spotkania dotyczyła dotychczasowego przebiegu prac na terenie składowiska odpadów w Nowinach.

Wojewoda omówił wcześniejsze ustalenia ze starostą i zarządem powiatu kieleckiego, zgodnie z którymi do połowy przyszłego tygodnia planowane jest zakończenie prac związanych z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem do wywiezienia potencjalnie niebezpiecznych pozostałości przeznaczonych do utylizacji.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił wyniki przeprowadzonych badań - zarówno ilość jak i stężenie niebezpiecznych substancji nie są szkodliwe dla ludzi.

W spotkaniu udział wzięli także m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Witold Bruzda,  dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben, doradca wojewody Andrzej Pruś oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Robert Wzorek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u