Wsparcie osób bezdomnych i z zaburzeniami psychicznymi

Autor: Podlaski UW 2020-05-18 08:38:50

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło dwa konkursy w ramach programów: "Od zależności do samodzielności" i "Pokonać bezdomność". Dotacje na realizację projektów uzyskało jedenaście podmiotów z województwa podlaskiego.

"Od zależności do samodzielności"

Głównym celem programu "Od zależności do samodzielności" jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, a której własnym staraniem nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby taka osoba była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz tych, którzy wymagają wsparcia.

W województwie podlaskim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie sześciu podmiotom na realizację projektów, które mają pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi:

 1. Miasto Siemiatycze - program "Razem Silniejsi" - 30 400 zł
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy "Zielony Parasol" - program "Wspólnie możemy więcej - aktywni i wzmocnieni - II edycja" - 76 tys. zł
 3. Gmina Drohiczyn - program "Podaruj mi trochę słońca" - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - 100 tys. zł
 4. Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven - program "Intergracja przez pracę, uczestnictwo, zdobywanie kompetencji i samopomoc - drogą do samodzielności - edycja 2020" - 84 tys. zł
 5. "Aktywnie przeciw depresji" - program "Uwierzyć w siebie" - 44 360 zł
 6. Powiat białostocki - program "Klik na TIK - Współcześnie w Tradycji" - 98 784 zł

 

"Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym"

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Chodzi o prowadzenie działań profilaktycznych, aktywizujących, wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek do obowiązujących standardów lub inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W województwie podlaskim w tym roku dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach tego programu otrzymało pięć podmiotów:

 1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej - 55 tys. zł
 2. Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" - 77 305 zł
 3. Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" - 182 628 zł
 4. Stowarzyszenie MONAR - 237 tys. zł
 5. Fundacja Spe Salvi - 120 tys. zł

© 2018 Super-Polska.pl stat4u