Inwestycje drogowe. Dodatkowe pieniądze dla samorządów w Pomorskim

Autor: Pomorski UW 2020-05-20 09:01:05

23 178 836 zł dodatkowo na inwestycje drogowe dla pomorskich samorządów. To środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa  Infrastruktury. O dofinansowanych inwestycjach poinformowali dzisiaj Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Sekretarz Stanu w MI Marcin Horała.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowane inwestycje

Stary Dzierzgoń
Przebudowa wiaduktu w ciągu DW nr 515 w km 35+948 w miejscowości Stary Dzierzgoń

Inwestycja będzie polegać na przebudowie wiaduktu w m. Stary Dzierzgoń z projektowaną jezdną o szerokości 2x3,5 m, poboczem 2,1 – 4 m oraz chodnikiem o szerokości 3 m. Długość projektowanego mostu to 38 m. Konstrukcja stalowa wielopłaszczyznowa. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa A.
Wartość kosztorysowana zadania to 3 978,2 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 1 989,1 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 1 809,9 tys. zł.

Miasto Gdańsk
Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie ul. Kartuskiej (droga krajowa nr 7) w Gdańsku z projektowaną jezdną o szerokości 2x3,5 metra oraz chodnikiem o szerokości 1,5 - 2m i ścieżką rowerową o szerokości 2 m. Ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez połączenie obwodnicy Trójmiasta (droga ekspresowa S-6) będącej elementem bazowej sieci TEN-T z Obwodnicą Południową (drogą ekspresową S-7) prowadzącej do Portu Morskiego w Gdańsku.
Wartość kosztorysowana zadania to 58 500 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 14 735 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 13 407,3 tys. zł.

Miasto Sopot
Remont wiaduktu w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie - etap III

Inwestycja będzie polegać na remoncie wiaduktu w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie (droga wojewódzka nr 468) w zakresie remontu spodu wiaduktu, przęseł i podpór. Długość całkowita wiaduktu to 71 m. Wartość kosztorysowana zadania to 3 000 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 1 500 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 1364,8 tys. zł.

Powiat Gdański
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1929G
ul. Przemysłowa w Kolbudach

Inwestycja będzie polegać na przebudowie wiaduktu w m. Kolbudy w ciągu ul. Przemysłowej z projektowaną jezdną o szerokości 2x3,5 m oraz chodnikiem o szerokości 2 m. Długość projektowanego mostu to ok. 27 m. Konstrukcja żelbetowa. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa B. Wraz z dojazdami przebudowa obejmie ok. 125 m drogi.
Wartość kosztorysowana zadania to 8 098,6 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 4 000 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 3 639,6 tys. zł.

Powiat Bytowski
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 1746G w m. Upiłka

Inwestycja będzie polegać na przebudowie mostu w m. Upiłka w ciągu drogi powiatowej nr 1746G z projektowaną jezdną o szerokości 2x3 m oraz chodnikiem o szerokości 1,5 m. Długość projektowanego mostu to ok. 10,6 m. Konstrukcja żelbetowa. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa B. Wraz z dojazdami przebudowa obejmie ok. 67 m drogi.
Wartość kosztorysowana zadania to 1 600 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 800 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 727,9 tys. zł.

Powiat Starogardzki
Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu DP nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy

Inwestycja będzie polegać na przebudowie mostu trzyprzęsłowego w m. Czarnocin w ciągu drogi powiatowej nr 2703G z projektowaną jezdną o szerokości 2x3 m oraz chodnikiem obustronnym o szerokości 1,25 m. Długość projektowanego mostu to ok. 30,6 m. Konstrukcja żelbetowa. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa B.
Wartość kosztorysowana zadania to 1 919,7 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 950 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 864,4 tys. zł.

Powiat Wejherowski
Przebudowa DP nr 1463G w zakresie układu drogowego kan. deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej

Inwestycja będzie polegać na przebudowie ul. Obwodowej w Redzie (droga powiatowa nr 1463G) w zakresie układu drogowego, kan. deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej z projektowaną jezdną o szerokości 2x3,5 metra.
Wartość kosztorysowana zadania to 3 000 tys. zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 1 500 tys. zł. Proponowana wartość dofinansowania to 1 364,8 tys. zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u