Wojewoda mazowiecki wspiera samorządy

Autor: Mazowiecki UW 2020-05-27 08:31:39

Przekazanie płynów do dezynfekcji dla szkół i przedszkoli, pomoc rzeczowa i finansowa dla samorządowych szpitali, koordynowanie pracy służb na terenie Mazowsza to działania podejmowane przez Wojewodę Mazowieckiego w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Służby Wojewody monitorują bieżącą sytuację epidemiologiczną i pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych. – Zależy nam na wspieraniu procesu znoszenia ograniczeń w samorządach, aby przebiegał z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego – podkreśla Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki. Środki ochrony są sukcesywnie przekazywane do samorządów, tylko Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało już łącznie 100 tys. litrów płynów do dezynfekcji czy ponad 195 tys. maseczek.

 

W związku z koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w żłobkach i przedszkolach Wojewoda Mazowiecki przekazał wszystkim samorządom pomoc w postaci środków do dezynfekcji rąk i powierzchni. W dwóch transzach (4 i 11 maja br.) samorządy otrzymały do swojej dyspozycji ponad 270 tys. litrów płynów do dezynfekcji, w tym Miasto Stołeczne Warszawa 86,5 tys. litrów.

Kolejną partię płynów do dezynfekcji rąk oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni do placówek oświatowych przekazano 22 maja. Łącznie zostało rozdysponowanych 180,9 tys.  litrów płynów, w tym 100,4 tys. litrów do placówek oświatowych m.st. Warszawy.

Z Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego i Ministerstwa Zdrowia przekazano na potrzeby mazowieckich szpitali, prowadzonych przez samorządy oraz innych podmiotów medycznych z terenu województwa: 1,6 mln szt. maseczek i półmasek ochronnych, 75,5 tys. szt. kombinezonów lub ubrań ochronnych, 53,5 tys. szt. gogli ochronnych, ok. 2,8 tys. osłon na buty, 305 tys. szt. rękawic (różnych rodzajów), 125,8 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

Warszawskie szpitale, których organem założycielskim jest Miasto Stołeczne Warszawa otrzymały ponad 142 tys. maseczek, prawie 4 tys. fartuchów i kombinezonów i prawie 8 tys. litrów płynu do dezynfekcji oraz znaczne ilości rękawic i innego asortymentu. W kolejnej transzy, na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy, Wojewoda przekazał 2,9 tys. litrów płynów dezynfekujących.

Wojewoda podmiotom leczniczym na terenie województwa mazowieckiego przekazał także środki finansowe w wysokości blisko 10,5 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa, w tym 4 mln zł trafiły do placówek z regionu warszawskiego. Wsparcie od Wojewody szpitale przeznaczyły na zakup m.in. respiratorów, kardiomonitorów, termometrów bezdotykowych, środków ochrony osobistej i preparatów do dezynfekcji. 

Ponadto wsparcie otrzymały placówki świadczące usługi z zakresu pomocy społecznej – Domy Pomocy Społecznej, placówki dla bezdomnych, Ośrodki Pomocy Społecznej. Wojewoda Mazowiecki przekazał łącznie: 272 tys. szt. maseczek, 244 tys. szt. rękawiczek, 20,7 tys. szt. przyłbic, 13,4 tys. litrów płynu do dezynfekcji, blisko 1 tys. szt. gogli oraz 4 tys. szt. kombinezonów.

Do końca tygodnia do środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora oraz rodzinnych domów dziecka trafi 6,4 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 72,3 tys. szt. maseczek. 20,2 tys. szt. rękawiczek i 750 szt. przyłbic.

Tylko na terenie Warszawy środki ochronne od Wojewody otrzymały 44 placówki świadczące usługi z zakresu pomocy społecznej. Łącznie przekazano 2,9 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 53 tys. szt. maseczek. 37,6 tys. szt. rękawiczek i 3 tys. szt. przyłbic, ponad 180 szt. gogli, 820 szt. kombinezonów.

Pomoc dla przedsiębiorców

Z myślą o przedsiębiorcach uruchomiono pakiet Tarczy antykryzysowej, czyli szereg instrumentów wsparcia w postaci m.in. dofinansowań do działalności i do wynagrodzeń, zwolnień ze składek ZUS, pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy są zainteresowani zwłaszcza pożyczkami, które można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Rolą samorządów jest zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji działań zapisanych w Tarczy antykryzysowej. Wysokość kwoty jest ustalana na podstawie wniosków składanych przez przedsiębiorców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak przy programie Rodzina 500+, przekazuje dodatkowo 0,5 proc. kwoty zgłoszonej przez samorząd na obsługę tego zadania. Środki te są do dyspozycji samorządu i mogą być przeznaczone np. na wynagrodzenia dla pracowników lub zakup sprzętu. Przykładowo Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało od MRPiPS pół miliona złotych na obsługę wniosków składanych przez przedsiębiorców.  

Na tle innych, województwo mazowieckie ma najniższy procent wniosków rozpatrzonych pozytywnie w stosunku do wpływu.

 W obecnej sytuacji gospodarczej każdy dzień ma znaczenie, dlatego apeluję do samorządów, aby podjęły wszystkie możliwe kroki w celu sprawnego rozpatrywania wniosków składanych przez przedsiębiorców do Powiatowych Urzędów Pracy. Oni czekają na pomoc, która ułatwi im ponowny rozruch biznesu, a samorządom zapewni wpływy do budżetu – powiedział Wojewoda Konstanty Radziwiłł. 

Do 18 maja br. Urzędy Pracy na Mazowszu rozpatrywały wnioski dotyczące m.in.:

  • pożyczek dla mikroprzedsiębiorców – wpłynęło niemal 219 tys. wniosków, pozytywnie rozpatrzono 34 proc. z nich, kwota udzielonych pożyczek wyniosła 351,4 mln zł. Przewidywana wysokość wsparcia na podstawie złożonych wniosków wynosi blisko 1,1 mld zł.
  • dofinansowania do działalności dla samozatrudnionych – wpłynęło 14,1 tys. wniosków, pozytywnie rozpatrzono 34 proc. z nich, pomoc w wysokości 9,5 mln zł wypłacono 4,2 tys. samozatrudnionych.
  • dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników - wpłynęło 8,4 tys. wniosków dotyczących ponad 291 tys. zatrudnionych, pozytywnie rozpatrzono 24 proc. z nich, pomoc w wysokości prawie 14 mln zł trafiła do 1,3 tys. przedsiębiorców.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że między miastami, będącymi stolicami województw widoczne są duże różnice w stopniu realizacji wniosków. W Łodzi wykonanie zadań Tarczy antykryzysowej według stanu na 13 maja br. sięgało 85 proc., w Gorzowie Wielkopolskim 92 proc., a w Opolu 100 proc. Dla porównania w Warszawie było to zaledwie 6 proc.

Obecnie w województwie mazowieckim urzędy pracy wskaźnik rozpatrywania wniosków o pożyczki dla przedsiębiorców mają na poziomie 34 proc. Po wyłączeniu Warszawy, gdzie poziom rozpatrzonych wniosków wynosi tylko 7,8 proc., stopień realizacji zadania w pozostałych powiatach wynosi już blisko 52 proc. i jest zbliżony do danych z innych województw. W ostatnim tygodniu nastąpiła wyraźna poprawa wskaźnika w większości powiatów w województwie mazowieckim, co oznacza przyspieszenie rozpatrywania wniosków. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie rozpatrzył 100 proc. wniosków przedsiębiorców. Wysoki wskaźnik realizacji zadania, sięgający 99 proc. mają także urzędy pracy w Łosicach i Makowie Mazowieckim.

Stopień rozpatrzenia wniosków o pożyczki dla przesiębiorców - mapa

Do 22 maja br. w Warszawie przedsiębiorcy złożyli ponad 106,5 tys. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, rozpatrzono ok. 10,7 proc. z nich. Wpłynęło także 4,1 tys. wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (ok. 26 proc. zostało rozpatrzonych) oraz 6,9 tys. wniosków o dofinansowanie do działalności dla samozatrudnionych (29 proc. rozpatrzono).

Należy podkreślić, że Wydział Rynku Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wdrożył system monitorowania skali bezrobocia w powiatach Mazowsza oraz postępów w rozpatrywaniu przez Powiatowe Urzędy Pracy wniosków przedsiębiorców o wsparcie w formie instrumentów Tarczy antykryzysowej.

Zakłady aktywizacji zawodowej, zakłady pracy chronionej, centra i kluby integracji społecznej objęte zostały bieżącym monitoringiem. Obecnie trwa dystrybucja środków ochrony osobistej dla tych placówek, które rozpoczną od 25 maja zajęcia dla uczestników.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u