KUL - kandydaci do pełnienia funkcji rektora w kadencji 2020-2024

Autor: mat prasowe KUL 2020-05-28 08:24:54

Kandydatami zgłoszonymi do pełnienia funkcji Rektora KUL w kadencji 2020-2024 są ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

prof. dr hab. Krzysztof Góźdź jest profesorem nauk teologicznych, dogmatykiem. Jego zainteresowania naukowe to antropologia teologiczna, teologiczna historia zbawienia, chrystologia personalistyczna. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL. Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej – organu eksperckiego watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary Jest również redaktorem polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera.

prof. dr hab. Mirosław Kalinowski jest profesorem nauk teologicznych. Jego zainteresowania naukowe to teologia pastoralna, opieka paliatywna i hospicyjna oraz nauki o rodzinie. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz członkiem Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości. Jest również – na zasadach wolontariatu – prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

Wybory rektora KUL na kadencję 2020-2024 odbędą się 18 czerwca 2020 r. Będą miały miejsce w murach uczelni, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nowego rektora wybierze Senat KUL – głos oddadzą 24 osoby.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u