W Zielonej Górze odsłonięto pomnik Kapłana Niezłomnego

Autor: Lubuski UW 2020-05-31 08:40:34

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, w imieniu Wojewody Lubuskiego oddał hołd księdzu Kazimierzowi Michalskiemu, pierwszemu powojennemu proboszczowi Zielonej Góry, obrońcy Domu Katolickiego, w rocznicę Wydarzeń Zielonogórskich z 1960 r.   

Pomnik ks. Kazimierza Michalskiego stanął na skwerze, obok konkatedry zielonogórskiej pw. św. Jadwigi Śląskiej, z inicjatywy  poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystościach uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Poseł RP Jerzy Materna, Poseł RP Witold Czarnecki, dyrektor oddziału IPN w Poznaniu Rafał Reczek, doradca Wojewody Lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych Marek Budniak, doradca Wojewody i przedstawiciel Poseł do PE Elżbiety Rafalskiej oraz Posła RP Marka Asta - Grzegorz Maćkowiak,  doradca Wojewody Kazimierz Łatwiński, duchowieństwo, władze Zielonej Góry i radni.

Historia życia i posługi kapłańskiej księdza kanonika Michalskiego to świadectwo niezłomności, wierności wartościom chrześcijańskim, determinacji  i walki z komunistycznym reżimem. 

W 1960 roku ks. Michalski stanął  wraz z parafianami w obronie likwidowanego przez komunistów Domu Katolickiego. Po Wydarzeniach Zielonogórskich władze komunistyczne żądały od Bp. Wilhelma Pluty usunięcia ks. Michalskiego z probostwa. Wskazano jednoznacznie jego osobę, jako odpowiedzialnego za zamieszki. Historycy są zgodni, proboszcz Michalski był jedną z najważniejszych postaci w historii Zielonej Góry. Pomnik na placu przy konkatedrze ma być hołdem oddanym kapłanowi i  symbolem tożsamości lokalnej, wskazując tych, którzy potrafili się przeciwstawić każdej formie zniewolenia.

Powstanie pomnika  zostało zainicjowane w lutym 2018 r. przez Komitet Obchodów Wydarzeń Zielonogórskich w 1960 r. W skład Komitetu weszli m. in. przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Rady Miasta Zielona Góra, Prezydenta Miasta Zielona Góra, spółki Polska Press sp. z o. o. Dzięki staraniom Komitetu w kwietniu 2019 r. inicjatywa zyskała poparcie Instytutu Pamięci Narodowej.

Obecny na uroczystościach w Zielonej Górze Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy. W przeddzień 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich Prezydent RP osobiście oddał hołd bohaterom w Zielonej Górze i złożył kwiaty na grobie ks. Kazimierza Michalskiego.

Także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak z okazji 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich wystosował list, w którym przypomniał, że ten niebywały bunt przeciw władzom komunistycznym, w obronie godności człowieka, wolności i wiary był niedoceniany i przemilczany. „Od kilku lat obchodzimy pamięć Wydarzeń Zielonogórskich nadając im właściwą rangę. Jest to naszą powinnością wobec tych, którzy wtedy nie bali się stanąć do walki w obronie najwyższych wartości, płacąc za to niekiedy bardzo wysoką cenę. W wolnej Polsce zdjęto z uczestników wydarzeń ciężar rzekomych win za udział w obronie Domu Katolickiego w Zielonej Górze. Dziś są oni dla nas bohaterami walki o wolną Polskę oraz wzorami determinacji i odwagi. (…) Odsłonięcie pomnika ks. Kazimierza Michalskiego, bohatera Wydarzeń Zielonogórskich jest ważnym momentem dla wszystkich, którzy znali tego wyjątkowego kapelana i pamiętają walki w obronie Domu Katolickiego. Dziękuję Państwu za tę piękną inicjatywę oraz obecność będącą hołdem oddanym ludziom, którzy przed sześćdziesięciu laty wykazali się niezwykłą odwagą i siłą” – napisał Wojewoda Lubuski.

Aktu odsłonięcia pomnika ks. kanonika Kazimierza Michalskiego dokonali: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, siostrzenica ks. Michalskiego, dyrektor oddziału IPN w Poznaniu Rafał Reczek i Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Następnie złożono kwiaty w miejscu spoczynku księdza prałata Kazimierza Michalskiego. Uroczystą mszę św. w konkatedrze w Zielonej Górze odprawił Bp Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz Lityński.

Kapłan niezłomny – ks. Kazimierz Michalski

Ks. Kazimierz Michalski (1898-1975) więzień Dachau, pierwszy proboszcz powojenne Zielonej Góry,  organizator życia religijnego i społeczno-kulturowego. Posługa ks. Kazimierza Michalskiego to zmaganie z władzą komunistyczną i przeciwstawianie się próbom laicyzacji i ateizacji społeczeństwa, okupiona dwukrotnym wyrzuceniem duchownego przez komunistów z Zielonej Góry. Po Wydarzeniach Zielonogórskich, stając w obronie Kościoła i wolności w sporze z władzą o Dom Katolicki musiał w 1960 opuścić parafię. Zmarł 11 lutego 1975 w Poznaniu. 13 marca 2010 – po ekshumacji z cmentarza w Poznaniu – został pochowany w grobowcu dla zasłużonych kapłanów Zielonej Góry, przy konkatedrze św. Jadwigi.

 O Wydarzeniach Zielonogórskich

Według źródeł historycznych w poniedziałkowy poranek 30 maja 1960 r. setki zielonogórzan stanęły w obronie Domu Katolickiego i ks. Kazimierza Michalskiego. W Domu Katolickim znajdowały się m.in.: oddział Caritas, lokalna redakcja czasopisma "Słowo Powszechne" oraz odbywały się lekcje religii. 15 marca 1960 r. wydział spraw lokalowych w Zielonej Górze wydał nakaz opuszczenia budynku, celem przejęcia go przez miasto. Kuria biskupia odrzuciła żądanie na początku maja. Władze zagroziły wówczas stronie kościelnej przymusowym wykwaterowaniem. Ks. Michalski podjął się obrony tej placówki. Poprosił parafian o podpisywanie petycji do Rady Państwa o cofnięcie decyzji o eksmisji. Rada odrzuciła petycję. O planowanej eksmisji informowano we wszystkich parafiach, a służby bezpieczeństwa szykowały się do przejęcia Domu Katolickiego 30 maja 1960 r. Według wielu obserwatorów, w kulminacyjnym momencie protest w obronie Domu Katolickiego zgromadził około 5 tys. ludzi. Podczas zajść zatrzymano 333 demonstrantów. Niewiele mniejsza liczba osób poniosła sankcje ze strony władz. Represje były bardzo dotkliwe, kary sięgały do pięciu lat więzienia. Sam ks. Michalski musiał opuścić miasto i już do niego nie wrócił.

Wielu uczestników zajść, bez szansy na zatrudnienie i godne życie, musiało opuścić miasto. W przejętym przez władze Domu Katolickim utworzono siedzibę państwowej Filharmonii Zielonogórskiej, która funkcjonuje tu do dziś.

Protest w Zielonej Górze był jednym z największych tego typu wystąpień, jakie miały miejsce w PRL od czerwca 1956 do grudnia 1970 roku. Mimo to przez wiele lat wiedza o tym wydarzeniu nie była powszechna w kraju, a władza komunistyczna robiło wszystko, by tak pozostało.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u