40. rocznica śmierci Stanisława Kiałki

Autor: Dolnośląski UW 2020-06-01 08:44:28

29 maja, w przeddzień 40. rocznicy śmierci Stanisława Kiałki, kwiaty na jego grobie złożył wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, Wojciech Trębacz z wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz dowódca 16. Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Artur Barański. Nie zabrakło też wojskowej asysty honorowej przy grobie. Najważniejszym uczestnikiem piątkowej uroczystości była 97-letnia pani Wanda (sanitariuszka i łączniczka AK), wdowa po wspominanym bohaterze dzisiejszego dnia.

"Dużo gości miałeś dzisiaj Stasiu" - powiedziała na koniec dzisiejszej uroczystości do swojego świętej pamięci męża, Stanisława Kiałki, pani Wanda ps. "Marika".

Stanisław Kiałka był uczestnikiem walk w trakcie II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku wziął udział w obronie Lwowa. Po kapitulacji miasta wrócił do Wilna i brał czynny udział w walce z okupantami. 24 stycznia 1945 został aresztowany przez NKWD. 29 sierpnia 1945 roku został skazany na 15 lat gułagów. Karę skrócono do 11 lat, którą odbył w Workucie. Do Polski wrócił pod koniec 1956 roku i zamieszkał we Wrocławiu. On i jego rodzina byli pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Zmarł 30 maja 1980 roku. Stanisław Kiałka został pochowany na wrocławskim cmentarzu przy ul. Bujwida.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u