Wsparcie rodzin na Mazowszu

Autor: Mazowiecki UW 2020-06-03 08:43:40

Dzień Dziecka to dobry moment, aby przypomnieć, jak ważną rolę pełnią dzieci w społeczeństwie. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zapewnić wszystkim dzieciom najlepsze warunki dorastania, zapewniając im bezpieczny i spokojny byt, dom w którym będą realizowane potrzeby. Dzięki świadczeniom, które systematycznie dofinansowują polskie rodziny, chcemy zapewnić rodzicom stabilność, a dzieciom beztroskie dzieciństwo. Wszystkim dzieciom w tym szczególnym dniu pragnę złożyć życzenia uśmiechu, przyjaźni i niepowtarzalnej dziecięcej radości. – powiedział Wojewoda Mazowiecki.

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Celem rządowych programów jest wsparcie rodziny i przyczynienie się do znaczącej poprawy sytuacji materialnej dzieci z całego województwa. Dla mazowieckich beneficjentów programów „Maluch +” w 2020 roku przeznaczono 63,4 mln zł, w ramach świadczeń „500+” przekazano 2 622 662 215 zł, na „Dobry Start” przydzielono 461 559 zł.

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Od początku programu przekazano łącznie 16 387 698 037 zł.

W okresie od 1 stycznia do końca maja br. na realizację zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej, przekazano do gmin w ramach Programu „Rodzina 500+” 2 622 662 215 zł dofinansowania.

 „Dobry Start”

Program „Dobry Start” jest inwestycją w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Rodziny otrzymują świadczenia bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Od 2018 roku na świadczenia „Dobry Start” przekazano łącznie 392 529 459 zł.

W 2020 roku dofinansowanie dla województwa mazowieckiego wynosi 461 559 zł.

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

„Maluch+”

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Adresaci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci.

W 2020 roku wysokość środków przeznaczonych na wsparcie mazowieckich rodzin z programu „Maluch +” to łącznie 63,4 mln. zł. W ramach programu powstanie 3 986 nowych miejsc, to o 1 340 więcej niż w ubiegłym roku. Dofinansowane zostanie 10 750 miejsc opieki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u