Prezydent RP z wizytą w województwie śląskim

Autor: Śląski UW 2020-06-06 10:04:57

Wizytę w Śląskiem Prezydent RP rozpoczął od Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie spotkał się z ratownikami górniczymi i złożył wieniec przed pomnikiem upamiętniającym ratowników poległych na służbie. – Niesienie pomocy do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia to powołanie ratowników górniczych i towarzyszy im w codziennej służbie (…) Stamtąd, skąd inni uciekają, ratownicy górniczy idą i ratują swoich kolegów. Chwała Wam za to! – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Podczas wizyty w CSRG Prezydentowi towarzyszył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Jak podkreślał Prezydent, górnictwo – węgla kamiennego, miedziowe i inne rodzaje górnictwa podziemnego – ma w Polsce wielki etos i każdy zdaje sobie sprawę, że jest to praca niezwykle trudna i ryzykowna. – Tym bardziej ryzykowne jest niesienie pomocy tym, którzy już stali się uczestnikami wypadków czy katastrof górniczych – mówił.

Następnie Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości otwarcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej znajdującej się przy ul. Łużyckiej w Bytomiu. Wspólnie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim i komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem Prezydent RP uroczyście przeciął wstęgę, po czym wręczył 37 promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. Prezydent podkreślał, że jeśli ludzie nie wiedzą jak sobie poradzić i nie wiedzą, gdzie zadzwonić, to dzwonią do straży pożarnej. – To dlatego staż państwowa czy ochotnicza cieszy się tak niezwykle wysokim społecznym zaufaniem. Bo strażacy są zawsze wtedy, kiedy potrzeba – mówił. Ponadto, Prezydent Andrzej Duda wskazywał, że modernizacja służb mundurowych to jest modernizacja Rzeczypospolitej, to budowanie dumy tych, którzy na co dzień jej służą. Warto dodać, budowa bytomskiej strażnicy możliwa była dzięki środkom pochodzącym z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” oraz z budżetu Wojewody Śląskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u