Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Lubelszczyźnie

Autor: Lubelski UW 2020-06-07 09:56:18

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Urszulin (powiat włodawski), gdzie spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka, który przywitał Prezydenta w imieniu mieszkańców województwa lubelskiego.

Dziękując za zaproszenie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wyraził uznanie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich jako kobiet szczególnie zaangażowanych w życie społeczne. Tych, które są autentycznymi twórcami społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich i mniejszych miast oraz przede wszystkim są budowniczymi naszej tradycji i szczególnych więzi międzypokoleniowych.
 
Według mnie – podkreślił Prezydent Andrzej Duda – to właśnie społeczności wiejskie przeniosły Polskę i polskość niejednokrotnie przez bardzo trudny okres zaborów bardzo często stawiając ostry opór przeciwko rusyfikacji, germanizacji, przeciwko wszystkiemu temu co działano, żeby nas wynarodowić i odebrać nam naszą tożsamość opartą na ponad 1050 lat kultury chrześcijańskiej. Nie można oderwać kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej od kwestii wychowania jej młodzieży. Dlatego dla mnie jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – tego, który ma obowiązek dbania o ciągłość Rzeczypospolitej, ale także o jej bezpieczeństwo, państwa działalność jako Kół Gospodyń Wiejskich jest tak ważna.
 
***
Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1 182 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Ich aktywność społeczna z roku na rok rośnie, a działalność skupia się na zachowaniu polskiej tradycji, ciągłości kulturowej i lokalnych zwyczajów.
 
Dzięki podpisanej przez Prezydenta w maja br. nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, mogą się one ubiegać o dofinasowanie swojej działalności statutowej. W tym roku wyniesie ono 40 mln zł, co oznacza, że na jedno zarejestrowane koło gospodyń wiejskich przypadnie około 3-5 tys. zł. Skorzysta z tego ponad 11 tysięcy kół.
 
Wsparcie finansowe KGW będzie przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 1 125 kół zgłosiło się o przyznanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Województwo lubelskie jest na trzecim miejscu w Polsce pod względem złożonych i zarejestrowanych wniosków.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u