Ponad 23,3 mln złotych dofinansowania na projekt nowego mostu na rzece Wiśle

Autor: Mazowiecki UW 2020-06-08 08:49:22

W briefingu prasowym towarzyszącym podpisaniu umowy wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda. Do 2024 roku Wojewoda Mazowiecki, w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów” planuje przekazać kwotę 23 380 800 zł na dofinansowanie opracowania projektu nowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle pomiędzy miejscowościami Antoniówka Świerżowska a Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. 

 Umowę ze Starostą Garwolińskim Mirosławem Walickim podpisał Wojewoda Konstanty Radziwiłł. W podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele samorządów, na terenie których powstanie most – Burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski, Wójt Maciejowic Tomasz Kwiatkowski i Starosta Kozienicki Andrzej Jung.

 

 Dzisiaj mamy zupełnie inny cel: finansowy. W prosty sposób ten most przelicza się na pieniądze. Na pieniądze, które będą płynęły do kieszeni mieszkańców regionu, samorządów, z przyszłych inwestycji, które tutaj będą, z rozwoju gospodarczego, z tego że będzie łatwiej o miejsca pracy po obu stronach Wisły – podkreślił Andrzej Duda. W bliskim sąsiedztwie nowej inwestycji jest jeden z największych pracodawców w regionie – Elektrownia Kozienice.

7 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta w Kozienicach Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Garwoliński Mirosław Walicki i Wicestarosta Marek Ziędalski podpisali umowę o udzielenie dotacji na pierwszy etap realizacji projektu w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”.

Na podstawie umowy powiat garwoliński otrzyma 23 380 800 zł dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę z drogami dojazdowymi łączącymi drogę powiatową nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego z drogą powiatową nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego. Przeprawa ta powstanie pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerżami Górnymi. Łączna długość mostu wraz z drogami dojazdowymi będzie wynosić ok. 1,5 km. Wsparcie finansowe umożliwi kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę mostu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi.

Szacowana łączna wartość projektu wynosi 29 250 000 zł, przy czym wkład własny Powiatu to 5 869 200 zł. Beneficjent zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 30 czerwca 2025 r.

Realizacja inwestycji związanych z przeprawami mostowymi to przedsięwzięcia wieloetapowe, które często pozostają poza zasięgiem finansowym samorządów. Dzięki wsparciu udzielonemu ze środków rządowego programu będzie mógł zostać zrealizowany pierwszy krok tj. opracowanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja w znaczący sposób wpłynie na funkcjonalność regionu oraz jego rozwój gospodarczy. To bardzo ważna inwestycja, która nie tylko poprawi komunikację, ale także zwiększy dostępność oraz da szanse na dalszy rozwój regionów garwolińskiego i  kozienickiego, a także całego Mazowsza –  powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Głównym celem Programu „Mosty dla Regionów” jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa.

Program Mosty dla Regionów realizowany jest w latach 2018-2028. Na jego realizację przeznaczono do 2,3 mld zł. Beneficjenci mogą otrzymać środki na dofinansowanie zadań w wysokości do 80 proc. wydatków kwalifikowanych.

W podpisaniu umowy w Urzędzie Miasta w Kozienicach uczestniczyli parlamentarzyści i samorządowcy z regionu, m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski i Poseł na Sejm RP Marek Suski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u