Ciuchcia na Ponidziu

Autor: Świętokrzyski UW 2020-06-09 09:25:59

W Pińczowie Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wznowienia działalności Ciuchci Expres Ponidzie.

Podczas spotkania podpisano list intencyjny - porozumienie Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Jędrzejowskiego oraz ościennych gmin ze wspólnikami Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Sp. z o.o. List jest deklaracją podjęcia współpracy zmierzającej do przywrócenia działalności słynnej ciuchci z Ponidzia.

Jak podkreślił wojewoda, na Ponidziu rozwinęły się dwa nurty - wodny i kolejowy. 

- Należy podjąć działania, aby oba te kierunki znów prężnie działały. Stąd też dzisiejsze spotkanie, które jest zaczynem do przywrócenia świetności kolejki wąskotorowej. Kolejki z tak ogromnymi tradycjami i historią – mówił podczas spotkania wojewoda.

Po przeprowadzeniu likwidacji spółki, która obecnie zarządza kolejką dojazdową, zostanie ona przejęta przez samorząd województwa przy współfinansowaniu przez samorządy – dotychczasowych wspólników spółki. Prowadzenie kolejki ma zostać powierzone Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.  Kolejka będzie funkcjonować na trasie Jędrzejów – Umianowice – Pińczów. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u