Ostatnie pożegnanie posła Józefa Gruszki

Autor: Wielkopolski UW / Anna Czuchra 2020-06-11 11:02:12

W imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka w ostatnim pożegnaniu Józefa Gruszki, wieloletniego posła na Sejm oraz pierwszego przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uczestniczyła wicewojewoda Aneta Niestrawska. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Józefa Gruszkę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta przekazał rodzinie podczas uroczystości pogrzebowych w Ociążu minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Der

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który w imieniu marszałek Elżbiety Witek odczytał list skierowany do rodziny zmarłego. „Troszczył się o dobro wspólne i pomyślność obywateli. Otwarty na każdego człowieka i jego sprawy, nie zaniedbywał nigdy interesu ogółu. Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako mądry i bezkompromisowy polityk, głęboko oddany służbie publicznej, lecz także dobry i szlachetny człowiek, wierny wyznawanym poglądom i wartościom” - napisała marszałek Sejmu.

Józef Gruszka był wieloletnim posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Sejmie IV kadencji zasiadał w Komisji do spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Finansów Publicznych. Zmarł w wieku 73 lat.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u