Upamiętnienie 90. rocznicy urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego

Autor: Lubelski UW 2020-06-13 09:02:31

W przeddzień 90. rocznicy urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość upamiętniająca bohatera czasów komunizmu, który swoją postawą uchronił Polskę przed widmem nuklearnego konfliktu.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczcił pamięć gen. Ryszarda Kuklińskiego i złożył kwiaty pod dedykowaną mu tablicą, znajdującą się na frontowej ścianie gmachu urzędu. We wspólnej delegacji kwiaty złożyli również wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik, dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawicielka prezydenta miasta Lublin Anna Augustyniak oraz mjr Bogdan Walas, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Znicz pod tablicą złożyli także przedstawiciele służb mundurowych: komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, por. Tomasz Brodziak z 19. Brygady Zmechanizowanej i zastępca miejskiego komendanta Policji w Lublinie mł. insp. Janusz Pudźwa. W imieniu posła na Sejm RP Przemysława Czarnka kwiaty złożył Jakub Koper, asystent społeczny. Społeczność akademicką reprezentowała delegacja Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, która jest opiekunem tablicy gen. Ryszarda: comilitoni Piotr Oksiejuk i Mateusz Jaros. Wartę honorową pod tablicą sprawowali żołnierze 19. Brygady Zmechanizowanej oraz przedstawiciele Korporacji Astrea Lublinensis.
 
*
 

Ryszard Kukliński urodził się w Warszawie 13 czerwca 1930 r. Jego działalność w latach 1971-1981 określa się jako najważniejszą misją wywiadowczą w całym okresie „zimnej wojny” (1945-1991 od Jałty do rozpadu Związku Sowieckiego). Ze względu na konsekwencje polityczno-militarne uważany był za najważniejszego agenta wywiadu Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Kukliński podejmując trudne wybory ryzykował życiem swoim i swej rodziny, miał odwagę nie tylko wojskową, ale tę zwykłą odwagę cywilną. Zdobył a następnie przekazał USA plany strategiczne agresji sowieckiej na Europę Zachodnią i państwa NATO. Były to faktyczne plany rozpętania III wojny światowej przez Związek Sowiecki. Przekazując je Kukliński pomógł światu Zachodu w wygraniu „zimnej wojny”. Potwierdziły to nie tylko autorytety polityczne, wojskowe i wywiadowcze USA, ale także sowieccy marszałkowie i generałowie. Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. Jego prochy pochowano na wojskowych Powązkach w Warszawie.
 
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy, dedykowanej pamięci Ryszarda Kuklińskiego, na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, miało miejsce 8 lipca 2016 r. Inicjatorem przedsięwzięcia był mjr Bogdan Walas, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, działającej przy Wojewodzie Lubelskim. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u