KUL - Kampus na Poczekajce od dziś nosi imię ks. Antoniego Słomkowskiego

Autor: mat prasowe KUL 2020-06-18 08:10:59

16 czerwca rektor KUL ks. prof.  Antoni Dębiński uroczyście nadał imię
Ks. Antoniego Słomkowskiego Kampusowi na Poczekajce. W ten sposób
upamiętniony został pierwszy powojenny rektor KUL, który za cenę
więzienia bronił katolickiej tożsamości uczelni w trudnych latach
komunizmu

„Życiorys i dokonania ks. prof. Antoniego Słomkowskiego
mogłyby stanowić temat niejednej sesji naukowej czy monografii. Dziś
spotykamy się, aby po latach jako społeczność akademicka KUL wyrazić
swoją wdzięczność i aby poprzez nadanie imienia ks. Słomkowskiego
kampusowi na Poczekajce choć w części spłacić dług Uniwersytetu wobec
jednego z mniej znanych, a jednocześnie najbardziej zasłużonych
duchownych w historii Kościoła i Polski w trudnych latach komunizmu” –
podkreślił Rektor.

Ks. Antoni Słomkowski (1900-1982) był doskonałym naukowcem,
duszpasterzem i organizatorem. Jest określany nie tylko odnowicielem
KUL, ale także jego drugim założycielem.
Pracę na KUL rozpoczął w 1934 roku.  Rok później został wybrany na
prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Teologii. Po wyparciu Niemców
z Lublina w 1944 roku stanął na czele odradzającego się uniwersytetu.
Wbrew wątpliwościom władz Polski Podziemnej uzyskał zgodę PKWN na
reaktywację KUL z zachowaniem jego katolickiej tożsamości i autonomii.
Mimo trudności materialnych nie tylko wznowił studia na 4 wydziałach
istniejących przed wojną, ale również otworzył Wydział Filozoficzny.
Zatrudnił na KUL uczonych z uniwersytetów: lwowskiego, wileńskiego,
poznańskiego. Zajął się odbudową Gmachu Głównego i przebudową siedziby
Biblioteki KUL.
Troszcząc się o zachowanie katolickiego charakteru Uczelni, ks.
Słomkowski sprzeciwiał się wszelkim próbom podporządkowania Uniwersytetu
władzy komunistycznej. Za taką postawę został pod naciskiem władz, pod
koniec  1951 roku, usunięty ze stanowiska. 1 kwietnia 1952 r. został
aresztowany, a następnie skazany przez władze komunistyczne za rzekome
przestępstwa finansowe. Trwające blisko 3 lata uwięzienie, które
stanowiło element walki z Kościołem, przypłacił utratą zdrowia. Po
odwilży październikowej na krótko powrócił na KUL, z którego w 1960 roku
został usunięty na żądanie władz.
Był członkiem Komisji Teologicznej Poznańskiego Towarzystwa Naukowego i
Towarzystwa Naukowego KUL (prezes 1944-1952). W 1978 r. Senat KUL nadał
ks. A. Słomkowskiemu nowo ustanowiony medal „Za Zasługi dla KUL”. W 2008
r. został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Komandorskim Z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W 2014 roku rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński upomniał się o dobre
imię ks. Antoniego Słomkowskiego, a starania te zostały zwieńczone w
2018 roku prawomocną rehabilitacją. Sąd uznał, że nie ma żadnych
wątpliwości, iż skazanie księdza Antoniego Słomkowskiego, rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za „czyny dotyczące obrotu walutą
zagraniczną było formą represji za jego działalność związaną z
kierowaniem katolicką, niezależną od władz państwowych, placówką
naukową”. „Sprawy ks. Słomkowskiego nie można analizować, nie
uwzględniając szerokiego kontekstu walki władz komunistycznych z
Kościołem katolickim, jaka miała miejsce do 1956 r.” – czytamy w
uzasadnieniu postanowienia.  Rektor KUL ks. Antoni Słomkowski – jak
podkreślił sąd – został skazany po wojnie za to, że „kształcił studentów
w sposób wolny od wpływów ideologii komunistycznej oraz za prowadzenie
niezależnych badań naukowych, co było działaniem na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego w rozumieniu ustawy z 23 lutego 1991 roku o
uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.

Kampus na Poczekajce nie jest przypadkową lokalizacją – jego początki
wiążą się z osobą ks. Słomkowskiego, który w 1948 roku kupił dla
uniwersytetu część majątku Konstantynów, zlokalizowaną wówczas kilka
kilometrów od Lublina. Dziś w skład Kampusu Poczekajka wchodzą budynki
Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, z których na co dzień
korzystają studencki biotechnologii, matematyki, informatyki
architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz najnowszego
kierunku studiów na KUL – pielęgniarstwa. Znajdują się tu także
akademiki, mieszkania służbowe oraz obiekty sportowe KUL – dwie hale,
korty tenisowe i do squasha oraz boiska do gry w piłkę plażową. Dwa
nowoczesne, bliźniacze budynki Instytutu Biotechnologii oraz
Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych są doceniane jako przykład
dobrej architektury współczesnej

© 2018 Super-Polska.pl stat4u