Święto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Autor: Świętokrzyski UW 2020-06-19 07:58:45

Wojewoda Zbigniew Koniusz uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji Święta Uczelni.

Wydarzenie miało szczególny charakter gdyż przewodniczył mu po raz ostatni ustępujący rektor prof. dr hab. Jacek Semaniak, który w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania dwóch kadencji rektorskich.

Podczas spotkania wojewoda Zbigniew Koniusz podkreślił, że w dniu święta tak naprawdę asystujemy w zamknięciu pewnej drogi, ale również wkraczamy na kolejną.

Zwrócił uwagę na dokonania i zaangażowanie ustępującego rektora. - Uniwersytet to tak naprawdę ludzie, których udało się zgromadzić w tak dużej liczbie i tak znamienitych, reprezentujących różne dziedziny. Dostrzegam potencjał we wszystkich aspektach działalności naukowej i to budzi uznanie i szacunek nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami - zauważył.

Wojewoda, zwracając się  do nowo wybranego rektora prof. dr hab. Stanisława Głuszka, życzył, by kontynuował wysiłek swojego poprzednika. - Byśmy za kilkanaście lat  spotkali się również w takim samym gronie, nawet większym, i powiedzieli, że uniwersytet nadal się rozwija - mówił.

Podkreślił także, że jesteśmy częścią tego uniwersytetu, jesteśmy z nim związani nie tylko naukowo. - Jego oddziaływanie, ta jego siła, emanuje poprzez to, co tworzy wokół siebie oraz jakich ludzi tworzy.  Uniwersytet kształci nie tylko specjalistę w danej dziedzinie, kształci przede wszystkim człowieka – powiedział wojewoda.

Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie pomnika patrona uczelni przed Rektoratem UJK.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u