Pozytywna decyzja w sprawie budowy nowej stacji WSPR

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-06-20 08:52:13

Wniosek wojewody zachodniopomorskiego o finansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa budowy stacji WSPR w Szczecinie przy ul. Twardowskiego został pozytywnie zaopiniowany przez minister funduszy i polityki regionalnej

„Zadanie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, a jego realizacja, poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia, wpłynie na realizacje celów polityki rozwoju” – czytamy w piśmie minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak do wojewody Tomasza Hinca.

 

- To dobra wiadomość dla naszego województwa – mówi wojewoda Tomasz Hinc – Opinia minister funduszy i polityki regionalnej oznacza, że droga do przyznania przez rząd środków z budżetu państwa dla samorządu województwa na budowę nowej stacji WSPR została otwarta. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego to jednostka samorządu województwa.

Pozytywna opinia już trafiła do Ministerstwa Finansów. Informację o dalszej procedurze oraz warunkach dotyczących dofinansowania kwotą 26 mln. zł wojewoda przekazał marszałkowi województwa zachodniopomorskiego. Po ostatecznej decyzji ministra finansów, samorząd województwa zachodniopomorskiego otrzyma z budżetu państwa wsparcie w wysokości 26 mln zł. - to połowa wartości planowanej inwestycji.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u