Są środki na utylizację odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach k. Niemodlina

Autor: Opolski UW 2020-06-20 09:01:05

Podczas wizyty na placu budowy obwodnicy Niemodlina, Wojewoda Opolski poruszył jednocześnie inny ważny temat dotyczący tejże miejscowości, tj. sprawy nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Brzęczkowice, koło Niemodlina.

W odpowiedzi na wiele zapytań medialnych informuję, że Wojewoda Opolski, jak zarówno jego służby od samego początku powzięcia informacji o tym zdarzeniu, czyli od kwietnia 2019 r. podjęły szereg działań celem pomocy gminie Niemodlin w rozwiązaniu przedmiotowego problemu. - mówił wojewoda.

Działania Wojewody Opolskiego oraz Prezesa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pana Macieja Stefańskiego, okazały się na tyle skuteczne , iż gmina Niemodlin otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ponad 9,1 mln zł co stanowi 80% szacunkowych kosztów utylizacji.

-Po piśmie pani Burmistrz do Wojewody z początku maja br. O tym iż cytuję: „gminy Niemodlin, nie stać na sfinansowanie pozostałych kosztów tego zadania tj. kwoty 2,3 mln zł, 20 %”, Prezes WFOŚiGW w Opolu przedstawił propozycję pozyskania potrzebnej kwoty w formie dotacji oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach dla gminy Niemodlin. Inicjatywa leży po stronie władz Niemodlina.- podkreślił wojewoda.


Wojewoda jednocześnie podkreślił i jeszcze raz podziękował za ogromny wkład służb mundurowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej za zabezpieczenie tego miejsca, gdzie koszty wyniosły około 350 tyś. zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u