Budynek przy ul. Wolskiej 43 – działania Wojewody Mazowieckiego

Autor: Mazowiecki UW 2020-06-22 08:08:17

W związku z informacją o tragicznym zdarzeniu oraz sygnałami o nieprawidłowym zabezpieczeniu budynku przy ul. Wolskiej 43 Wojewoda Mazowiecki dokonał oględzin miejsca w obecności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej jako PINB), Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz policji.

W ocenie Wojewody budynek nie jest wystarczająco zabezpieczony i przebywanie na jego terenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. W związku z tym Wojewoda zwrócił się o stosowne wyjaśnienia do Prezydenta m.st. Warszawy. Biorąc pod uwagę sytuację przy ul. Wolskiej 43, Wojewoda poprosił  również Prezydenta m.st. Warszawy o przedstawienie informacji o innych obiektach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo obiektów budowlanych obowiązek w tym względzie ciąży na właścicielu bądź zarządcy obiektu, który powinien skuteczne obiekt zabezpieczyć, natomiast nadzór nad wykonywaniem tego obowiązku sprawuje PINB.

Z informacji pozyskanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wynika, że w związku z niewykonaniem przez właściciela bądź zarządcy ww. obowiązku, PINB w Warszawie dokonywał dwukrotnie zabezpieczenia obiektu przed dostępem dla osób niepożądanych oraz  informował Burmistrza dzielnicy Wola o wyczerpaniu środków, które mogłyby zostać przekazane na sfinansowanie działań zabezpieczających obiekt. Z naszych informacji wynika jednak, że Burmistrz nie podjął dalszych kroków, zmierzających do uzyskania finansowania od Wojewody. Zatem za bezpodstawne należy uznać sugestie Burmistrza Dzielnicy Wola, Krzysztofa Strzałkowskiego, jakoby odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu ponosił Wojewoda Mazowiecki. Natomiast w przypadku braku środków na wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przez PINB (nadzór budowlany w tym zakresie podlega Prezydentowi m.st. Warszawy) istnieje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia rządowego. W tym celu należy jednak złożyć odpowiedni wniosek. Zarówno Burmistrz dzielnicy jak również Prezydent m.st. Warszawy nie wnioskowali jednak w tym zakresie o wsparcie Wojewody oraz w żaden sposób nie informowali o niemożności wykonania zabezpieczenia we własnym zakresie. 

Wojewoda jest gotowy przekazać środki z budżetu państwa po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Prezydenta m. st. Warszawy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u