Otwarcie nowego węzła Niepołomice na A4

Autor: Małopolski UW 2020-06-24 07:38:13

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą już korzystać z węzła Niepołomice na autostradzie A4. Dzięki inwestycji powstało nowe, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym.

W uroczystym otwarciu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, posłowie: Urszula Rusecka, Rafał Bochenek i Stanisław Bukowiec oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a inwestorem była GDDKiA.Koszt budowy węzła Niepołomice wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów. Wykonawcą zadania było polsko-litewskie konsorcjum TRAKCJA PRKiI SA i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”.

Zakres inwestycji obejmował budowę:
- węzła w ciągu autostrady A4 do obsługi wszystkich relacji,
- wjazdów i zjazdów, z równoległymi pasami włączania i wyłączania,
- łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,
- dwóch zespolonych rond na drodze wojewódzkiej DW964.

- Dodatkowy węzeł drogowy na autostradzie A4 pozwoli na ograniczenie ruchu tranzytowego, prowadzonego obecnie drogą krajową nr 75 od węzła Targowisko do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964. Inwestycja, która została zrealizowana dzięki dobrej współpracy rządu z samorządami, to także szansa na dalszy rozwój strefy ekonomicznej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania zostało przełożone koryto rzeki Podłężanki, a także uregulowano koryto potoku Zakrzowianka, aby zabezpieczyć nasypy drogowe zjazdu z autostrady A4. Przebudowana została sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia oraz wzmocnione podłoże gruntowe. Powstało oświetlenie węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady oraz ekrany akustyczne.

Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady do miejscowości bezpośrednio przylegających do trasy oraz do Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Codziennie do strefy, która obecnie zajmuje ok. 500 ha, dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że w najbliższych latach Niepołomicka Strefa Inwestycyjna powiększy się, a liczba pracujących w niej osób wzrośnie z ok. 4500 osób obecnie do 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wjazd na autostradę w nowym węźle usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się ponadto strefa ekonomiczna po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów i Kraków Przewóz. Strefa ta rozbudowuje się w kierunku pobliskiej Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób powstaje coraz większy kompleks magazynowo-usługowy, dla którego dalszego rozwoju dobre skomunikowanie z drogami szybkiego ruchu, czyli A4 i S7 jest bardzo ważne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u