Garwolin: dofinansowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych

Autor: Mazowiecki UW 2020-06-25 08:22:58

24 czerwca br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski uczestniczył w przekazaniu promes na zakup sprzętu dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Garwolin. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy Garwolin, w której udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Senator Maria Koc oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka.

W ramach Programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 3 promesy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie. Wyróżnione jednostki strażackie to: OSP Miętne (15 000,00 zł), OSP Niecieplin (15 000,00 zł), OSP Wola Rębkowska (14 958,10 zł).

Całkowita wartość zadań realizowanych przez drużyny to 62 249,59 zł, z czego przekazane środki przez WFOŚiGW to 44 958,10 zł dofinansowania.

To bardzo ważna inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia skuteczności w pełnieniu służby przez Ochotniczą Straż Pożarną na terenie Garwolina – podkreślił Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek m.in.: w specjalne ubrania i buty strażackie,  specjalistyczny sprzęt tj.: wąż tłoczny czy pompa szlamowa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u