Dlaczego Andrzej Duda? Odpowiada posłanka Barbara Dziuk

Autor: mat prasowe 2020-06-25 08:42:52

…ponieważ konkurenci nie mają nic do zaoferowania, nie mają programów, które byłyby programami zawierającymi wizję rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.

Program Prezydenta RP, to profesjonalnie przygotowana i przemyślana strategia, w której nie ma miejsca na protekcjonalny i infantylny stosunek do wyborców, jest za to miejsce na jasny i klarowny przekaz zasadniczych działań na rzecz kontynuacji poprawy funkcjonowania państwa. W programie znajdziemy między innymi punkt o wsparciu dla rodzin.
Polacy oczekują dalszej poprawy życia materialnego. Ponieważ tak było przez ostatnie pięć lat - dbano o polską rodzinę - to Andrzej Duda zapewnia, że żaden z wprowadzonych elementów pomocy udzielonej przez państwo dzieciom, osobom starszym, emerytom i osobom niepełnosprawnym nie zostanie odebrany.

Kandydaci opozycji proponują odejście od pomocy rodzinie, proponują wręcz europejski model rodziny, w której słowa „mama” i „tata” mają zniknąć. Prezydent zaś zapewnia, że będzie bronił polskiej rodziny zgodnie z zapisem w Konstytucji. Uważa zresztą rodzinę za najważniejszą komórkę społeczną i podkreśla prawo dziecka do poczucia bezpieczeństwa, ochrony i wychowania w rodzinie zgodnie z przekonaniami rodziców.

Prezydentura Andrzeja Dudy opiera się o Konstytucję, natomiast jego konkurenci mają problem z czytaniem tejże, ale czy polityk, który daje świadectwo braku znajomości Konstytucji, może nadal nazywać siebie politykiem?

Wśród punktów programu jest wymieniona dbałość o silną gospodarkę. Prezydent RP dbał również, wraz z rządem, o taki rozwój gospodarczy, który zapewniał ludziom zatrudnienie, ale trzeba było zadbać również o godziwe wynagrodzenie. Jest priorytetem programu Prezydenta dbałość o wysoki materialny status Polaków i deklaruje on swą gotowość do dalszej pracy w tym zakresie. Silna gospodarka to priorytet w programie Prezydenta RP.
Z wyższym statusem materialnym wiąże się rozwój gospodarczy, a do tego potrzebne są inwestycje. Prezydent stawia na rozwój wielkich przedsięwzięć gospodarczych, ale i podkreśla wielkie znaczenie małych polskich firm, które będą unowocześniać kraj. W opozycji do poprzedniej władzy i konkurentów Prezydent podkreśla, że nie będziemy Polski wyprzedawać. Jest przeciw pozbywaniu się i likwidowaniu polskich przedsiębiorstw.

Nie zabrakło również punktu o rozwoju Funduszu Medycznego. Andrzej Duda proponuje zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i uważa, że system wciąż wymaga poprawy. Deklaruje przeznaczenie dodatkowych środków na leczenie onkologiczne i leczenie chorób rzadkich.

Zawarto punkt o prawdzie historycznej i dbałości o wizerunek Polski. Miniona kadencja była czasem przywracania godności Polaków w Europie i świecie. Prezydent deklaruje kontynuację tej polityki. Nie trzeba dodawać, że tylko uparte i konsekwentne prostowanie faktów historycznych daje efekt, a jest to szczególnie trudne, ponieważ mamy zbyt wiele osób z kręgów opozycji, które są zainteresowane oczernianiem Polski na arenie międzynarodowej i robią to, niestety, skutecznie.


Andrzej Duda podkreśla w swoich wystąpieniach, że Polska ma być Polską równych szans. Polacy oczekują równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich, bez określania przynależności do jakiejkolwiek mniejszości, bo takie zapisy są niesprawiedliwe, i jak uczy praktyka, wyprowadzają ludzi na ulice. A Prezydent podkreśla, że mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne, co zostało zapisane w Konstytucji w Art. 32.


Trzeba dodać, że Andrzej Duda spełnia również wizerunkowe oczekiwania Polaków – wielokrotnie widzieliśmy jego dbałość o pozytywny wizerunek Polski na arenie światowej, i mieliśmy okazję równie często obserwować jak, w związku z tym, godnie nas reprezentuje. Program konkurentów Prezydenta trudno nazwać programem, jest to raczej stała i konsekwentna negacja każdego pomysłu mającego na celu polepszenie warunków życia Polaków. Jest to psucie państwa poprzez próbę demontażu każdej pozytywnej decyzji rządu i Prezydenta. Opozycja nadal nie rozumie, że program wyborczy nie polega na negacji działań rządu, ale na takich propozycjach poprawy funkcjonowania państwa, które służą ogółowi.

Zatem tylko wybór Andrzeja Dudy gwarantuje dalszy rozwój kraju i kontynuację życia Polaków w poszanowaniu wartości, które są dla naszego narodu priorytetowe.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u