Będzie pomoc wojewody dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2020-06-26 07:48:08

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wspierając dążenia samorządu Miasta Lublin do jak najszybszego zażegnania sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie i jego mieszkańcy, podjął działania mające na celu pozyskanie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze”.

W nocy z dnia 30 na 31 sierpnia 2019 r. doszło do pożar  w placówce w wyniku którego uszkodzony został w znacznym stopniu cały budynek. Z placówki ewakuowano wszystkich mieszkańców i do dnia dzisiejszego 81 mieszkańców przebywa okresowo w innych domach na terenie miasta Lublin. Aktualnie na przyjęcie do placówki oczekują 24 osoby.
 
Jest umowa między wojewodą lubelskim, a gminą Lublin na udzielenie dotacji celowej  z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 mln zł. To wsparcie ułatwi miastu Lublin realizację odbudowy tego obiektu i powrót pensjonariuszy jeszcze w tym roku na ulicę Głowackiego. Chciałbym podziękować ministrowi Piotrowi Patkowskiemu, który wspomógł działania wojewody w tym zakresie. Kiedy miasto wystąpi z wnioskiem o płatność, natychmiast zostanie to zrealizowane – podkreślił wojewoda lubelski.
 
Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez miasto Lublin. Jest przeznaczony dla 128 mieszkańców, w tym osób  przewlekle somatycznie chorych - 109 miejsc (w budynku przy ul. Głowackiego 26) i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (19 miejsc w Filii przy ul. Mierniczej 10).
 
Prezydent miasta Lublin podjął decyzję o odbudowaniu zniszczonej w pożarze placówki. Odbudowa jest w trakcie, a jej zakończenie jest planowane na 31.12.2020 r. Odbudowa umożliwi przywrócenie funkcji użytkowych budynku, a tym samym ponowne zamieszkanie w nim dotychczasowych i nowych podopiecznych. Po odbudowie placówka będzie spełniała standardy określone w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u