Obchody 76. rocznicy akcji "Burza"

Autor: Podlaski UW 2020-07-02 08:44:32

W środę (1 lipca) przy pomniku Armii Krajowej w Białymstoku odbyła się uroczystość złożenia kwiatów z okazji 76. rocznicy rozpoczęcia akcji "Burza" - operacji wojskowej AK przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie ich okupacji, prowadzonej w granicach II Rzeczypospolitej. Hołd walczącym złożyli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Białystok mjr Czesław Chociej oraz delegacja żołnierzy brytyjskich z Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Organizatorem obchodów 76. rocznicy akcji "Burza" w Białymstoku była 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

Akcję "Burza" podjęły w 1944 r. oddziały Armii Krajowej. Była ona skierowana przeciwko wycofującym się na zachód wojskom niemieckim.  1 lipca "Burza" objęła Okręgi AK Wilno i Nowogródek. Natomiast w samym Okręgu Białostockim akcję podjęto w połowie lipca. Przeprowadzono tu ponad 200 różnego rodzaju działań bojowych z udziałem blisko 7 tysięcy  żołnierzy. Kierował Komendant Okręgu Białystok AK ppłk Władysław Liniarski  "Mścisław".
Jednym z celów akcji było uświadomienie władzom radzieckim, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski w granicach sprzed 1939 gospodarzami są Polacy, uznający władzę Rządu Emigracyjnego, który był jedynym legalnym kontynuatorem struktur władzy państwa polskiego sprzed 1939. 
Akcja Burza była też protestem wobec alianckiego podziału na strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w radzieckiej strefie operacyjnej i wojska aliantów zachodnich ani oddziały im podporządkowane tu nie operowały,  a także skłonienie ZSRR do uznania w Polsce  władzy Rządu RP na uchodźctwie,  granicy wschodniej sprzed 1939 roku i praw Polski do jej terenów wschodnich, bezprawnie zagarniętych na mocy postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow po agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u