PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY 3 PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORILANEJ

Autor: Podkarpacki UW 2020-07-07 09:03:15

5 lipca w Nowej Dębie odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Żołnierze złożyli przysięgę na sztandar 3. PBOT, który Brygada otrzymała w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Prezydent RP Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak dziękowali terytorialsom za zaangażowanie i nieustanną gotowość do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Podkreślili ogromną rolę żołnierzy, którzy pomagali poszkodowanym przez ostatnie powodzie i nawałnice na Podkarpaciu.  

Przysięga wojskowa żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej  jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się na obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Organizatorem „szesnastki” był 35. Batalion Lekkiej Piechoty z Sanoka. Ochotnicy nabyli praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to początek szkolenia żołnierza WOT. Cały cykl trwa trzy lata i podzielony jest na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.
 
3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.

Na podstawie informacji MON ( tutaj) .

© 2018 Super-Polska.pl stat4u