Jubileusz działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2020-07-09 08:25:42

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Dzisiaj odbyły się uroczyste obchody Święta Uniwersytetu. W gmachu uczelni spotkali się pracownicy, studenci, absolwenci i sympatycy UP, by wspólnie świętować jubileusz. Wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę podczas uroczystości reprezentował dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula.

Podczas spotkania Agata Grula wręczyła cztery Odznaki Honorowe Zasłużony dla Rolnictwa. Minister rolnictwa i rozwoju wsi uhonorował w ten sposób pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
 
Dyrektor Grula wręczyła też okolicznościowy dyplom uznania z medalem wojewody lubelskiego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z okazji jubileuszu 65-lecia działalności. Wyróżnienie przyznano za pielęgnowanie swojego dziedzictwa, wypełnianie misji kształcenia studentów i prowadzenie licznych badań naukowych, podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz wykorzystania oraz ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, kształtowanie postaw studentów w zakresie kultury i poszanowania obyczajów akademickich, a także szereg przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój województwa lubelskiego.
 
Dyplom odebrał rektor UP prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Z końcem sierpnia br., dobiegnie końca jego kadencja. Nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego został prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Czteroletnia kadencja nowo wybranego rektora rozpocznie się 1 września 2020 r. Wojewoda lubelski wystosował specjalny list dla rektora-elekta. Lech Sprawka pogratulował funkcji i wyraził nadzieję, że: Praca w roli rektora Uniwersytetu Przyrodniczego będzie dawała jak najwięcej satysfakcji i poczucia spełnienia zawodowego.
 
Istotnym punktem uroczystości było wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Zdzisławowi Targońskiemu. Profesor nauk rolniczych opracował i wdrożył program nowego kierunku nauczania – technologia żywności i żywienie człowieka. Jest autorem lub współautorem programu dwóch innych kierunków nauczania biotechnologia i towaroznawstwo. Był inicjatorem budowy i współtwórcą projektu nowego obiektu dydaktyczno-naukowego dla Wydziału Nauki o żywności i Biotechnologii. Specjalizuje się w biotechnologii żywności i biotechnologii przemysłowej. List gratulacyjny wojewody lubelskiego odczytał dyrektor generalny Urzędu. W liście wojewoda podkreślił, że ten zaszczytny tytuł to: Wyraz wielkiego uznania, jakim lubelskie środowisko nauk przyrodniczych honoruje niezwykle bogaty dorobek badawczy, dydaktyczny, organizatorski i społeczny Pana Profesora.
 

                                                                                            ***
 
Tradycje uniwersyteckie uczelni sięgają roku 1944. Jako samodzielna jednostka szkolnictwa wyższego została powołana przez Radę Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza. Rozporządzeniem RM z dnia 23 września 1972 r. nadano nazwę Akademia Rolnicza. Z kolei ustawą z dnia 6 marca 2008 r. nadano uczelni obecną nazwę: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u