Są dodatkowe środki dla DPS-ów

Autor: Małopolski UW 2020-07-14 07:55:30

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał dziś samorządowcom czeki potwierdzające przyznanie tych dodatkowych środków.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u