KOLEJNE ODCINKI VIA CARPATIA W REALIZACJI

Autor: Podkarpacki UW 2020-07-14 07:58:26

10 lipca br. podpisana została umowa na budowę drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica oraz poprzez symboliczne wbicie łopaty rozpoczęła się budowa węzła Kamień – Sokołów Małopolski.

W wydarzeniu uczestniczyli  min. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak,  minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch.

Umowa na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości 10,3 km od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica została zawarta pomiędzy  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą zadania, konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2,23 mld zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. Wykonany  zostanie także dwupoziomowy węzeł Babica oraz pierwsze na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie pary MOP (MOP II Lutoryż, MOP I Lutoryż) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

– Dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Rozpoczynamy realizację trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, inwestycji w którą jeszcze nie tak dawno nikt nie wierzył. Budowa tej trasy jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem inżynieryjnym. To zadanie trudne, kosztowne, ale niezwykle potrzebne, zarówno dla mieszkańców, jak i firm z tego regionu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Następnie symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty uczestnicy rozpoczęli budowę ostatniego, 8 km odcinka S19 na północ od Rzeszowa, od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ. Oznacza to, że cały fragment S19 od Lublina do Sokołowa Małopolskiego jest już w budowie.

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który    połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu chcą dołączyć także Finlandia, Estonia i Łotwa. W Polsce ma mieć on długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. 

Kierowcy korzystają już z kilku odcinków S19 – zachodniej obwodnicy Lublina oraz odcinka od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. W trakcie realizacji jest 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). Na wszystkich trwają już prace w terenie. Wykonawcy prowadzą prace ziemne, powstają obiekty mostowe, miejsca obsługi podróżnych, a na niektórych fragmentach trasy prowadzone są roboty bitumiczne.

Pierwszymi odcinkami kierowcy pojadą w 2021 roku, a całą trasą w 2022 roku.

Na podstawie informacji Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/przyspiesza-realizacja-trasy-via-carpatia-na-podkarpaciu

© 2018 Super-Polska.pl stat4u