Nowe inwestycje infrastrukturalne w Gminie Świnice Warckie

Autor: Łódzki UW 2020-07-14 08:02:04

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dwóch dróg gminnych wyniosło ponad 1,7 mln złotych.

- Wczoraj wspólnie z wicepremierem Profesor Piotr Gliński ogłosiliśmy nabór na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na inwestycje w drogi powiatowe i gminne ponownie przeznaczamy 144 mln zł. Ta sytuacja dowodzi skuteczności w realizacji ambitnych zadań, jakie stawia przed sobą rząd premiera Mateusz Morawiecki. Dzisiaj odbieramy kolejne drogi. Pragnę serdecznie pogratulować pani wójt złożenia bardzo dobrych wniosków o dofinansowanie oraz tak szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji – powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

 Zrealizowane zadania mają duży wpływ na poprawę komunikacji, biorąc pod uwagę lokalny rynek pracy. Najważniejszy element to fakt, że od teraz nie występuje czasowa nieprzejezdność dróg w okresie wiosny i jesieni, co było spowodowane zaleganiem wód opadowych i błota w pasie drogowy.

Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia stabilne wsparcie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u