Wojewódzkie obchody święta policji w Radomiu

Autor: Mazowiecki UW 2020-07-17 08:35:45

16 lipca br. w trakcie radomskich uroczystości święta Policji wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, odbył się uroczysty apel oraz mianowanie na wyższe stopnie policyjne policjantów i pracowników Policji garnizonu mazowieckiego. W uroczystościach udział wziął m.in.: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu insp. Michał Ledzion.

Święto Policji garnizonu mazowieckiego rozpoczęło się złożeniem wieńca na płycie Groby Nieznanego Żołnierza przed Kościołem Garnizonowym w Radomiu. Następnie odbyła się msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji.

Uroczystości kontynuowano na placu przed siedzibą Komendy Policji w Radomiu. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu przywitał zgromadzonych gości, następnie odczytano uroczysty apel.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tegoroczne uroczystości nie przypominają poprzednich. Niemniej jednak dzisiejsze Święto ma wyjątkowy i szczególny charakter, ponieważ w tym roku świętujemy 95 rocznicę służby kobiet w Policji. Dziś w Polskiej Policji służy blisko 15 tys. policjantek. W garnizonie mazowieckim służbę pełnią 883 policjantki, co stanowi ponad 16 procent całego stanu osobowego garnizonu. 93 z nich to oficerowie, natomiast 42 funkcjonariuszki zajmują stanowiska kierownicze. Jest to dla nas powód do dumy i satysfakcji – powiedział insp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł osobiście podziękował za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu oraz odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

Drogie Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni Policji garnizonu mazowieckiego, z okazji Państwa święta życzę przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. W imieniu wszystkich obywateli, którzy zawdzięczają Państwu poczucie bezpieczeństwa, dziękuję za tę trudną służbę. Życzę również sukcesów w życiu prywatnym i składam wyrazy uznania dla Rodzin, które wspierają Państwa w każdych okolicznościach - napisał w liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Tradycją lat poprzednich w trakcie obchodów wręczono medale, odznaczenia państwowe i resortowe (Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony Policjant, Brązowe Medale za Zasługi dla Policji). Odznaczenia wręczyli Wojewoda Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Artur Standowicz i insp. Michał Ledzion.

Na wyższe stopnie oficerskie awansowali m.in. mł. insp. Jarosław Ciarka, komendant powiatowy Policji w Sierpcu, mł. insp. Jacek Hebda, Naczelnik Sztabu Policji KWP, mł. insp. Aneta Pawlińska, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP, nadkom. Karol Wojtyła, dowódca SPKP w Radomiu, nadkom. Radosław Rusek, naczelnik Wydziału Transportu KWP, asp. Edyta Sułkowska, asystent Wydziału Prewencji KWP, st. sierż. Paulina Wołczyńska, referent Wydziału Ruchu Drogowego KWP.

Komendant Główny Policji awansował do stopnia inspektora Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorującego służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym Dariusza Krzesickiego.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” postanowił wyróżnić medalem Pro Patria pięciu funkcjonariuszy Policji Państwowej III Okręgu Policji Państwowej - Komisariat w Radomiu. Medale wręczył Wojewoda Konstanty Radziwiłł. 

Jarosław Olbrychowski, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi i Wiceprezes Józef Kuczka wręczyli Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji insp. Michałowi Ledzionowi, Medal 80. rocznicy zbrodni w Katyniu.

Święto Policji to również okazja do upamiętnienia Funkcjonariuszy Policji pomordowanych przez NKWD w latach 1939-1945. Z tej okazji złożono wieńce przed Pomnikiem upamiętniającym wydarzenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u