Spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych

Autor: Małopolski UW 2020-07-17 08:43:14

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś spotkanie pełnomocnika wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Ewy Podłęckiej z przedstawicielami organizacji działających na rzecz tych środowisk w Małopolsce.

Tematem przewodnim spotkania była aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2, którą omówił małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wskazał na środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W spotkaniu uczestniczyła również małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, która poruszyła tematy związane z edukacją dzieci i młodzieży w okresie epidemii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze zdalnym nauczaniem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u