Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2020-07-18 08:55:41

Wojewódzkie obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem odbyły się, z uwagi na pandemię, w bardzo kameralnym gronie, w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych na uroczystość obecni byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski i Wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.

Tegoroczne obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem zapoczątkowało złożenie wieńców i zapalenie znicza przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotra Leciejewskiego wraz z Zastępcami pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach. Tablica ta ma szczególny charakter. Upamiętnia bowiem ”… 5000 Policjantów, jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD w Kalininie (Twerze) i pogrzebanych w Miednoje…”.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta, która odbyła się w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja. Msza celebrowana była przez Biskupa Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę.

Kolejnym punktem obchodów policyjnego święta było wręczenie odznaczeń. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W trakcie uroczystości wręczono Brązowy Medal za Zasługi dla Policji przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Kierownikowi Działu Usług Medycznych i Szkoleń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Po zakończeniu wręczania odznaczeń i awansów odczytano List Gratulacyjny adresowany do kujawsko-pomorskich policjantów i pracowników Policji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który w sposób szczególny podziękował policjantom i pracownikom Policji za pracę w czasie pandemii.

- W czasach współczesnych Policja wykonuje wiele odpowiedzialnych zadań. W dobie pandemii koronawirusa okazaliście Państwo ogromną pomoc obywatelom, kontrolując miejsca kwarantanny i pilnując przestrzegania zasad obostrzonego rygoru sanitarnego. Dziękuję Wam za to – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Policja musi być silna, żeby obywatele czuli się bezpiecznie na własnym osiedlu, we własnej gminie czy mieście. I tak się dzieje. Nasz rząd nadal będzie wszechstronnie wzmacniał policję – dodał.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski odczytał okolicznościowy list od Komendanta Głównego Policji gen insp. dr Jarosława Szymczyka, a następnie skierował słowa podziękowania, za służbę i pracę, do policjantów i pracowników Policji oraz pogartulował wyróżnionym i awansowanym.

- Cytując słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” wspomnę, że dzisiejsze uroczystości rozpoczęliśmy złożeniem hołdu pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach – powiedział insp. Piotr Leciejewski.

Na koniec głos zabrali Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski i Przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Piotr Kujawa, którzy złożyli podziękowania i okolicznościowe gratulacje odznaczonym, awansowanym, ale także wszystkim policjantom i pracownikom Policji z okazji Święta Policji, które przypada w dniu 24 lipca.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie 1487 policjantów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Święta Policji, przyznał Medale za Długoletnią Służbę, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. W sumie medali i odznaczeń przyznano łącznie 103 policjantom i pracownikom Policji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u